Aangepaste service bib De Panne vanaf 29/6

Bibliotheek De Panne corona

Vanaf maandag 29 juni is er een aangepaste service in de bibliotheek.

Opnieuw 8 zitplaatsen in de leeszaal onder voorwaarde dat je je registreert (verplicht in het kader van contacttracing). Vul het invulstrookje in en deponeer het in de urne (de gegevens worden na een maand vernietigd).

De PC’s om de catalogi op te zoeken, zijn ook weer beschikbaar. Je kunt dus ter plekke opzoeken in de catalogus en daarna het gewenste materiaal zoeken in de rekken.

Vergeet ook de algemene richtlijnen niet:
– Bij het binnenkomen: is het verkeerslicht rood, dan wacht je buiten. Is het verkeerslicht groen, dan mag je binnen.
– Ontsmet je handen aan de ontsmettingszuil.
– Draag een mondmasker.
– Hou voldoende afstand.
– Beperk je bezoek in tijd.

Meer info: https://depanne.bibliotheek.be/corona