Annulatie bistrowerking WZC Huize Proventier

bistro huize proventier poperinge

0 / 5 0

Vrij bezoek WZC Huize Proventier blijft mogelijk maar bistro sluit

Het stadsbestuur besliste om tot nader order de bistrowerking in WZC Huize Proventier te annuleren. Vrij bezoek van de bewoners blijft wel mogelijk maar de bezoekers dienen uiteraard de preventiemaatregelen na te leven.

De voorbije dagen is er een verhoging vast te stellen van het aantal bevestigde COVID-19 besmettingen in onze maatschappij. Het gemiddeld aantal besmettingen per dag steeg boven de 100 en het reproductiecijfer ligt weer boven de 1. 

De Vlaamse Overheid roept de zorgsector daarom op om extra alert te zijn. WZC Huize Proventier volgt de situatie nauwgezet en grondig op om zonodig passende acties te nemen. De verhoogde waakzaamheid is geboden om bewoners en personeel maximaal te beschermen. 
 
Het Agentschap Zorg en Gezondheid draagt WZC Huize Proventier nu al op om bezoekers te verplichten steeds een mondneusmasker te dragen. Ook als die bezoekers tot dezelfde bubbel behoren, dienen ze dus het masker steeds op te zetten. Dat dwingt het stadsbestuur jammer genoeg om de bistrowerking te annuleren. De deuren van de cafetaria worden dus voor onbepaalde duur gesloten.
 
Voorlopig blijven de bestaande richtlijnen voor bezoek van kracht en kunnen de bewoners vrij bezoek krijgen. Voor eventuele contact tracing vraagt WZC Huize Proventier nog steeds om contactgegevens achter te laten en een strikte toepassing van handhygiëne. De handen dienen zowel bij betreden als verlaten van WZC Huize Proventier met handalcohol ontsmet te worden. 
 
Hoewel het stadsbestuur hoopt dat de situatie opnieuw zal stabiliseren, zijn nu al in een aantal scenario’s met verstrengde maatregelen voorzien. Die maatregelen zullen gezamenlijk genomen worden met de collega’s van vzw O.L.V. Gasthuis, met wie er regelmatig overleg is. Als het aantal COVID-besmettingen de komende dagen en weken blijft stijgen, dan zal het stadsbestuur genoodzaakt zijn om de kamerbezoeken in te perken en opnieuw de babbelboxen als alternatief te openen. Niettegenstaande de huidige berichtgeving in de media niet echt hoopgevend is, duimt het stadsbestuur met de familieleden voor een snelle normalisatie met vrijer bezoek.