Brandweer Westhoek zoekt 30 vrijwillig hulpverlener-ambulanciers voor posten Diksmuide, Zuid-IJzer, Nieuwkerke, Houthulst, Poperinge en Ieper (m/v)

C:\Users\Bart\Desktop\Brandweer Westhoek zoekt 30 vrijwillig hulpverlener-ambulanciers voor posten Diksmuide, Zuid-IJzer, Nieuwkerke, Houthulst, Poperinge en Ieper.jpg

0 / 5

Your page rank:

met aanleg van werfreserve

Je werkt in een flexibele dienstregeling via oproep. Wanneer de ambulance op 5 minuten uitrijtijd staat (Diksmuide ’s nachts, Zuid-IJzer (Roesbrugge), Nieuwkerke, Houthulst, Poperinge en Ieper) moet de ambulancier van dienst ervoor zorgen dat hij binnen de 5 minuten in de kazerne is en met de ambulance vertrekt. Kandidaten die niet in de buurt van een van bovenstaande kazernes wonen kunnen niet deelnemen aan de procedure.

Functieomschrijving

De hulpverlener-ambulancier maakt deel uit van een belangrijke schakel in de keten van dringende geneeskundige hulpverlening:

 • Je rukt mee uit voor medische urgenties, je behandelt en vervoert het slachtoffer;
 • Je staat in voor het onderhoud van de ziekenwagen en vult voorraden aan;
 • Je schoolt je continu bij en zorgt dat je op de hoogte bent van nieuwe werkwijzen en richtlijnen.

Meer informatie vind je terug in de functiebeschrijving van hulpverlener-ambulancier.

Selectieprocedure

Enkel kandidaten met een geldig sollicitatiedossier worden toegelaten tot het aanwervingsexamen.
Het aanwervingsexamen is een vergelijkend examen en bestaat uit:

 • een interview waar er gepeild wordt naar de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en Brandweer Westhoek.
 • gevolgd door een praktische proef over manuele basisvaardigheden.

Enkel de kandidaten die voor beide delen samen minstens 50% van de punten behaald hebben zijn geslaagd voor het geheel. De geslaagde kandidaten ondergaan een eliminerend medisch onderzoek. Het examen zal onder voorbehoud plaatsvinden op 19, 21 en 26 november.
De wervingsreserve is geldig voor 2 jaar. De geldigheidsduur kan ten hoogste twee keer voor twee jaar verlengd worden.

Toelatingsvoorwaarden

Om een geldig sollicitatiedossier te hebben moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden op de uiterste datum van kandidaatstelling:

 • Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
 • tenminste 18 jaar oud zijn;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (aan de hand van een uittreksel uit het strafregister, model 1, max. 3 maanden oud op 2 november 2020);
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • houder zijn van een rijbewijs B;
 • je kan je binnen de vijf minuten verplaatsen van je woon of verblijfplaats naar 1 van de volgende brandweerkazernes:
  • Diksmuide, Heernisse 4
  • Nieuwkerke, Dranouterstraat 5
  • Zuid-IJzer (Roesbrugge), Haringestraat 26 A
  • Houthulst (Merkem), Kouterstraat 26
  • Poperinge, Doornstraat 45
  • Ieper, Minneplein 1A

Ons aanbod

 • Bruto minimum uurloon: € 7,69 (niet-geïndexeerd) + evolutie in de salarisschaal

Interesse?

Meer informatie over de functiebeschrijving kan je verkrijgen op jobs.brandweerwesthoek.be of per mail op personeelsdienst@brandweerwesthoek.be.
De kandidaturen worden ten laatste op maandag 2 november 2020 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek, Zeelaan 37, 8670 Koksijde per post of via e-mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be.
 
Een volledige kandidatuur omvat:

 • een sollicitatiebrief
 • een volledig en recent C.V.
 • een recent (< 3 maanden op 2 november 2020) uittreksel uit het strafregister (model 1)
 • een kopie van het rijbewijs B

Indien je reeds in het bezit bent van een badge DGH (112) gelieve dit dan ook mee te sturen met je sollicitatie.
 
Opgelet! kandidaturen die niet volledig zijn tegen 2 november 2020 worden niet weerhouden.

Lees ook: