CO-CREATIE ONDERZOEKSTRAJECT KUSTVISIE SUCCESVOL AFGEROND

CO-CREATIE ONDERZOEKSTRAJECT KUSTVISIE SUCCESVOL AFGEROND

De kansrijke alternatieven om onze kust de komende 100 jaar te beschermen, zijn gekend.

De voorbije maanden zochten meer dan 90 stakeholders, samen met de Vlaamse overheid naar de kansrijke alternatieven waarmee we onze kust de komende 100 jaar en langer kunnen blijven beschermen tegen overstromingen uit zee. De zeespiegel blijft immers stijgen en dus zijn extra maatregelen op lange termijn nodig. Deze alternatieven vormen het startpunt om de komende twee jaar een Vlaams strategisch beleidsplan op te maken.

ALTERNATIEVEN

Verschillende beschermingsalternatieven werden geëvalueerd, afgewogen en verder geoptimaliseerd voor zowel de strand- als de havenzones. Dat maakt dat dit dossier verrijkt werd met inzichten vanuit meerdere hoeken: economie, toerisme, recreatie, natuur, demografie, duurzaamheid …

Op basis van het onderzoek blijven voor de vier kusthavens per haven twee tot vier kansrijke alternatieven over. Voor de strandzones zijn er twee kansrijke alternatieven, die ook uitvoering besproken zijn met onze buurlanden Frankrijk en Nederland.

PARTICIPATIE MET DE BURGERS

Met de overgebleven alternatieven wordt nu verder aan de slag gegaan. De Vlaamse Regering zal binnenkort de startbeslissing nemen. Via diverse inspraakmomenten in 2023 en 2024 zal jij mee het voorkeursalternatief voor elke strandzone en elke kusthaven kunnen bepalen.

AFSTEMMING MET FEDERALE OVERHEID

De stakeholders deden tijdens het traject ook meerdere aanbevelingen, voornamelijk om verder te kijken dan enkel de zeespiegelstijging en bv. ook de effecten van de klimaatverandering mee in rekening te nemen. Zo werd een overkoepelende beheervisie voor de duinen en stranden gevraagd. En in 2023-2025 maakt de federale regering ook het nieuwe Marien Ruimtelijk Plan 2026-2034 op. Bij de opmaak van het Vlaams strategisch beleidsplan zal hiermee rekening gehouden worden.

Extra nieuws:

Koksijde Nieuws

Halloween-mountainbiketoertocht Koksijde

Halloween-mountainbiketoertocht Koksijde: Op vrijdag 27 oktober 2023 start in Oostduinkerke de 9de editie van de Halloween-mountainbiketoertocht. Dit jaar is er terug keuze uit drie verschillende afstanden: 25,

Koksijde Nieuws

Fun Shopping Koksijde

Fun Shopping Koksijde: Voor Fun Shopping moet je in Koksijde, Sint-Idesbald én Oostduinkerke zijn!Het eerste weekend van oktober slaan de VVV, de dienst voor Toerisme

Nieuwpoort Nieuws

Sint Expeditie Nieuwpoort

Sint Expeditie Nieuwpoort: Testpiet is een vat vol ideeën. En in al zijn enthousiasme zet hij vaak het Sinthuis op stelten. Zo smeerde hij Slecht Weer