Coronavirus: rijbewijzen – verlenging

Rijbewijs verlenging

0 / 5

Your page rank:

Heel wat instanties (bv. de regionale examencentra) die instaan voor het verkrijgen en verlengen van een (voorlopig) rijbewijs, moesten bij het begin van de coronacrisis hun deuren sluiten. De situatie maakt het voor sommige burgers onmogelijk om de nodige stappen te ondernemen om hun rijbewijs in orde te krijgen.

Verlenging

Deze documenten – die hun geldigheid zouden verliezen na 15 maart 2020 – worden verlengd t.e.m. 30 september 2020, maar uitsluitend in België:

  • Belgisch rijbewijs
  • Belgisch voorlopig rijbewijs
  • Rijgeschiktheidsattesten
  • Attesten van de griffie op grond waarvan een rijbewijs kan worden verkregen tijdens het verval van het recht tot sturen, dat beperkt is tot weekends en feestdagen of in gevallen waarbij het verval van het recht tot sturen beperkt is tot bepaalde categorieën
  • Attesten die worden afgegeven in het kader van psychologische en medische herstelonderzoeken

Deze maatregelen zijn ook van toepassing in België:

  • De op het rijbewijs voor groep C en/of D vermelde code 95, die na 15 maart 2020 en vóór 30 september 2020 verstrijkt, wordt verlengd tot en met 30 september 2020.
  • De geldigheidsduur van groep 2 (categorieën C, C1, C+E, C1+E en D, D1, D+E en D1+E) en de niet-permanente categorieën van groep 1 (inclusief bezoldigd vervoer) die na 15 maart 2020 en vóór 30 september 2020 op het rijbewijs zijn vermeld, worden automatisch verlengd tot en met 30 september 2020.
  • Bestuurders die in het bezit zijn van een Europees rijbewijs, geldig voor een of meer categorieën, dat na 15 maart 2020 vervalt, worden tot en met 30 september 2020 vrijgesteld van het rijbewijs indien zij in het bezit zijn van een dergelijk rijbewijs.
  • Aanvragen voor een rijbewijs en/of een voorlopig rijbewijs die uiterlijk na 15 maart 2020 moesten worden ingediend, kunnen tot en met 30 september 2020 worden ingediend.
  • Rijbewijzen die na 15 maart 2020 bij de gemeente moesten worden opgehaald, kunnen tot en met 30 september 2020 worden opgehaald.

In de praktijk

De politie is op de hoogte van de maatregelen. Je hoeft niet onmiddellijk naar je gemeente indien de geldigheid van je rijbewijs, je voorlopig rijbewijs, je code 95, of één of meerdere van je categorieën na 15 maart 2020 verstrijkt. Je hebt tot 30 september 2020 de tijd. Als de geldigheid van je rijbewijs, van een categorie met beperkte geldigheidsduur of van code 95 verstreken is vóór 16 maart 2020 (dus m.a.w. niet ná 15 maart 2020), dan gelden deze tijdelijke maatregelen niet en moet je je in regel stellen alvorens je reglementair kunt rijden.

Nuttig document in het buitenland

Chauffeurs worden verzocht het document af te drukken voor gebruik door de controlediensten in het buitenland.