De Panne dooft openbare verlichting op weekdagen

Logo Gemeente De Panne

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de openbare verlichting te doven op weekdagen tussen middernacht en 05.00u. De verlichting op de grote assen (gewestwegen, Westhoeklaan en Zeelaan) blijft ’s nachts wel branden.

Nu de energieprijzen al enkele maanden stijgen, steekt het bestuur een tandje bij om de financiële impact van de explosieve stijging van de elektriciteitsprijzen binnen de perken te houden. In de zitting van 14 september heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om voortaan van maandag- tot donderdagnacht de openbare verlichting te doven tussen 00.00u en 05.00u. Op de gewestwegen, in de Westhoeklaan en in de Zeelaan blijft de verlichting ’s nachts wel branden, zodat het comfort en het veiligheidsgevoel van de burgers niet moet inboeten. Deze maatregel levert het bestuur een besparing op van 30 % per jaar. Er wordt bovendien ook onderzocht welke andere maatregelen nog kunnen getroffen worden.

Gefaseerde uitschakeling

Netbeheerder Fluvius heeft de opdracht gekregen om de aanpassingen uit te voeren. Dit impliceert echter een bijstelling in de schakelcabines, waardoor het uitschakelen van de verlichting gefaseerd zal ingevoegd worden. Ook zullen bepaalde lichtpunten rond de grote assen sowieso blijven branden omdat ze vanuit dezelfde cabine geschakeld worden.

Milieuvriendelijke maatregelen

Het lokaal bestuur maakt al meerdere jaren werk van energiebesparende maatregelen om onder andere de impact op het klimaat en de CO2-uitstoot te verminderen. Zo is er de voorbije jaren fors geïnvesteerd in zonnepanelen, milieuvriendelijke wagens, de verledding van straatverlichting … 

In De Panne is ondertussen bijna 40 % van de straatverlichting vervangen door ledverlichting, wat resulteert in een verbruik gedeeld door 3.

Bram Degrieck, burgemeester:

“Elk lokaal bestuur is momenteel op zoek naar mogelijkheden om energie te besparen. In De Panne zijn we daar al even mee bezig. Zo zit het plaatsen van LED-lichten in de openbare verlichting goed op schema: meer dan 40 % van onze straatverlichting werkt momenteel met LED-verlichting. Ook zijn op de meeste gemeentelijke gebouwen zonnepanelen geplaatst. We verkiezen structurele maatregelen boven éénmalige besparingen, dat biedt immers op de langere termijn meer voordelen, ook als de energiemarkt opnieuw afgekoeld zal zijn.”

Wim Janssens, schepen van Openbaar Domein

“Energie besparen is niet zo evident, we zijn immers verwend geweest in de voorbije jaren, maar het is tijd om keuzes te maken zonder in te boeten op comfort en veiligheid. De openbare verlichting tijdens de week doven tussen middernacht en 5 uur is daarom een slimme keuze. Waar het kan, zullen we ze sterk dimmen; waar het moet, wordt de straatverlichting volledig gedoofd.

In de toekomst zal de volledige openbare verlichting vanop afstand dimbaar en stuurbaar zijn, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. De technologie staat niet stil en zal ons helpen om nog beter om te gaan met energie.”