De Panne helpt mee in de aanpak van seksueel geweld

De Panne helpt mee in de aanpak van seksueel geweld

Het lokaal bestuur De Panne organiseert op woensdag 18 mei een vormingsmoment voor professionele hulpverleners uit de regio, waarbij de mensen van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld hun werking voorstellen.

Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld opende op 8 maart de deuren in AZ Delta in Rumbeke. Het Lokaal bestuur De Panne vindt het belangrijk dat de medewerkers van het lokaal bestuur en de eerstelijnshulpverleners vlot de weg kennen om burgers door te verwijzen naar deze nieuwe dienst. Daarom organiseert het bestuur een vormingsmoment voor professionele hulpverleners uit de regio, waarbij de mensen van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld hun werking voorstellen.  

Wat is een Zorgcentrum na Seksueel Geweld?

Een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) is een uniek samenwerkingsverband tussen een ziekenhuis, de politie en het parket. In een ZSG kunnen slachtoffers van (acuut) seksueel geweld 24 uur op 24, 7 dagen op 7, op één plaats gratis alle mogelijke hulp krijgen. Het personeel, bestaande uit forensisch verpleegkundigen en psychologen, is speciaal opgeleid om medische, forensische en psychologische hulp te bieden aan slachtoffers van seksueel geweld. Indien de slachtoffers dit wensen, kunnen zij ook een klacht neerleggen in het Zorgcentrum, bij een speciaal opgeleide zedeninspecteur.

Een ZSG is voornamelijk gefocust op de opvang van slachtoffers van acuut seksueel geweld (< 7 dagen) waarbij er mogelijke sporen gevonden kunnen worden. Het zwaartepunt van de zorg voor het slachtoffer ligt op de dag van aanmelding in het ZSG. Met uitzondering van de nodige opvolgafspraken voor de medische en psychologische zorg, wordt een slachtoffer voor verdere nazorg doorverwezen. In navolging van het succes van het pilootproject in de steden Brussel, Gent en Luik wordt het project, na verschillende besluiten van de Ministerraad, op nationaal niveau uitgerold. In 2021 openden twee bijkomende Zorgcentra na Seksueel Geweld in Antwerpen en Charleroi. In 2022 en 2023 openen nog 5 centra de deuren (Aarlen, Genk, Leuven, Namen en Roeselare).

Michèle Vandermeeren, schepen van Welzijn:

“Kort op de bal spelen bij een situatie van seksueel geweld … Het belang kan niet genoeg onderstreept worden. Als schepen van Welzijn benadruk ik dat maar al te graag. Daarom zetten we als bestuur onze schouders onder dit initiatief en helpen we de bekendheid van het ZSG te vergroten én het taboe te doorbreken. ”

Vormingsmoment voor hulpverleners

Het lokaal bestuur organiseert een vormingsmoment op woensdag 18/05. Dit is bedoeld om de basiswerkers op de eerste lijn, die contact hebben met cliënten in een vaak kwetsbare positie, vertrouwd te maken met de werking van het Zorgcentrum, hen alert maken voor signalen, hen te laten wat te doen bij een vermoeden …

Meer info?

team Welzijn

Björn Pollentier | Teamlead Welzijn

0497 49 30 65

bjorn.pollentier@depanne.be