Facelift voor de Nieuwpoortsteenweg met veilige fietspaden

C:\Users\Bart\Desktop\De gemeente start in de loop van 2021 met de langverwachte werken voor de herinrichting van de Nieuwpoortsteenweg.jpg

0 / 5

Your page rank:

De gemeente start in de loop van 2021 met de langverwachte werken voor de herinrichting van de Nieuwpoortsteenweg (tussen de Farazijnstraat en de watertoren). Op de gemeenteraad van 21 oktober wordt de goedkeuring voor de aanleg van riolering in de Nieuwpoortsteenweg en Karthuizerstraat en realisatie van fietspaden tussen de Weldadigheidsstraat en Kinderlaan voorgelegd.


Een deel van de N396 (Koksijdesteenweg, Houtsaegerlaan, Vandammestraat) is reeds voorzien van veilige fietspaden, nu is dit deel van de Nieuwpoortsteenweg ook aan de beurt. Naast de aanleg van veilige fietspaden, gescheiden door een groenstrook, worden ook veilige en toegankelijke bushaltes aangelegd, wordt het voetpad in het centrum een stuk uitgebreid maar worden ook riolen aangelegd.


Met deze werken wordt ook een deel van de woningen in de Karthuizerstraat aangesloten op het openbaar rioleringsnet alsook de Labeurhoek.
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Als fietsgemeente blijven we verder investeren in veilige fietspaden. We zijn dan ook blij dat we ook hier een goeie partner hebben gevonden bij de Vlaamse Overheid, en in het bijzonder het Agentschap wegen en verkeer West-Vlaanderen; We maken iets moois van dit langverwachte project!”


Van de gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om de openbare verlichting te herbekijken volgens de nieuwe lichtvisie van de Vlaamse Overheid. Sowieso zal alle nieuwe openbare verlichting led-verlichting worden.

Deze werken worden geraamd op 6.125.063,99 euro (incl. BTW) waarvan 3.786.403,9 euro ten laste van de Vlaamse Overheid via de samenwerkingsovereenkomst rond fietspaden en 2.248.660,09 euro ten laste van de gemeente Koksijde. Van het deel ten laste van de gemeente wordt nog iets meer 700.000 euro gesubsidieerd door de Vlaamse milieumaatschappij voor de aanleg van riolering.

Momenteel worden de administratieve procedures doorlopen. Verdere communicatie rond de uitvoering volgt later nog.