Familie Edmond Dubrunfaut schenkt wandtapijt

WANDTAPIJT LA PAUSE VEURNE

Op vrijdag 18 november werd in de bibliotheek van Veurne een prachtig wandtapijt officieel overhandigd door de erfgenamen van Edmond Dubrunfaut. Deze vermaarde Belgische kunstenaar heeft het karton voor het wandtapijt in 1959 ontworpen in zijn atelier in Steenkerke. Nu prijkt dit in dezelfde stad als het wandtapijt van Floris Jespers, De Boetprocessie, dat hij in 1937 bewonderd had op de Wereldtentoonstelling van Parijs.


Edmond Dubrunfaut was een groot beeldend kunstenaar. Hij was actief als schilder en tekenaar en heeft zich als leraar monumentale kunst aan deacademie in Bergen vooral toegelegd op het ontwerpen en uitvoeren van monumentale muurtechnieken. Samen met enkele gelijkgezinden schreef hij in 1945 het manifest Forces Murales, om de kunst weer onder het volk te brengen. Een groot sociaal engagement, wat ook de sociaal-realistische stijl bepaalde.  

Het totale oeuvre van Edmond Dubrunfaut is indrukwekkend. Hij realiseerde – alleen, of in samenwerking met andere kunstenaars, talrijke monumentale werken in diverse muurtechnieken, zoals fresco’s, muurschilderingen in acrylhars en mozaïeken. Hij realiseerde meer dan 10 000 m² kunstwerken, die werden geïntegreerd in openbare en private gebouwen, waaronder 800 wandtapijten, samen goed voor 4000 m². 

Met die wandtapijten sloot hij aan bij de traditie van wandtapijtkunst in de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk, die een bloeiperiode kende in de 15etot 17eeuw. Het is voor een groot deel dank zij het engagement van Edmond Dubrunfaut dat het traditionele wandtapijt levend gebleven is in ons land.  

In de tentoonstellingstafels in de bibliotheek kan je een aantal stappen zien uit het vervaardigingsproces van een wandtapijt. Na de voorbereidende schetsen werkt de kartonontwerper zijn ontwerptekening uit tot een bruikbare tekening voor de uitvoering, met genummerde aanwijzingen en arceringen. Elke kunstenaar, kartonontwerper, heeft zijn eigen kleurenpalet. Zo werkte Edmond Dubrunfaut met een palet van ongeveer 100 kleurtonen, die warm en levendig zijn. Deze kleuren worden weergegeven met een nummer. In elk tafereel dat Edmond Dubrunfaut minutieus uittekent, bewijst hij zijn meesterschap. De talrijke studies en schetsen die een wandtapijt voorafgaan, tonen zijn passie en zijn vakkennis. 

Het karton voor La Pause heeft Edmond Dubrunfaut vervaardigd in 1959 in zijn atelier van Steenkerke. Het werd pas in 1975 geweven door de manufactuur De Cneudt uit Nederland. Zij stonden bekend voor het gebruik van de hoge kwaliteitswol die het behoud van de kleurenpracht van het wandtapijt garandeert. 

La Pause behoort tot de serie Les Temps de l’Homme, een reeks van meer dan 60 stukken of ruim 500m² wandtapijten. Daarin verheerlijkt Edmond Dubrunfaut de mens en de arbeid in idyllische taferelen. In La Pause zie je hoe de boerin haar man bij het ploegen op het veld te drinken brengt. Wellicht een tafereel dat de kunstenaar kon aanschouwen vanuit zijn huisje in Steenkerke. 

Edmond Dubrunfaut leerde Veurne kennen dankzij zijn huwelijk met Irène Van Elslande, dochter van de meubelfabriek in de Noordstraat te Veurne. Ze woonden in Tervuren, maar naast zijn atelier thuis had hij ook een werkruimte in Veurne. Omdat het huisje in Steenkerke daarvoor snel te klein werd, kocht het koppel in 1965 een boerderijtje met grote werkplaats in Bulskamp. Daar komt zijn zoon en erfgenaam Paul Dubrunfaut samen met zijn vrouw Isabelle de Schoutheete nog regelmatig verblijven. 

Dan is er recent nog een andere band tussen Edmond Dubrunfaut en Veurne. Samen met Jean Leroy, zijn eerste leraar van de Academie voor Schone Kunsten in Doornik, bezocht hij de Wereldtentoonstelling in Parijs in 1937, waar Guernica van Picasso in het paviljoen van Spanje te bewonderen was. In het Belgisch paviljoen, een concept van Henry Van de Velde, was hij onder de indruk van wandtapijten van onder meer Floris Jespers, zoals De Ommegang en ook de Boetprocessie, het grote werk dat nu in de Sint-Niklaastoren te bewonderen is! Dus heeft Edmond Dubrunfaut toen al dat wandtapijt gezien dat sinds vorig jaar in Veurne hangt! 

La Pause kan steeds bewonderd worden in Bibliotheek De Seylsteen, op de Sint-Denisplaats in Veurne, tijdens de openingsuren. Tot half januari loopt er een kleine tentoonstelling rond de vervaardiging van het wandtapijt. 


Quote Jonas Bel, schepen van Cultuur: “Veurne is de laatste jaren sterk aan het investeren in haar cultuurpatrimonium. Het is met heel veel trots dat de Stad hierbij dit patrimonium mag uitbreiden met dit prachtig wandtapijt.”