Het gemeentelijk onderwijs Strand&Polder wordt versterkt met de gemeente Staden

Het gemeentelijk onderwijs Strand&Polder wordt versterkt met de gemeente Staden

In 2023 zal het 20 jaar zijn dat scholen zich verenigen in scholengemeenschappen.  7 kust- en poldergemeenten, met name De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Alveringem, Diksmuide en Gistel, brachten hun gemeentelijk onderwijs samen in Strand&Polder.  Met de ingang van het nieuw schooljaar trad ook Staden toe tot Strand&Polder.  Met de gemeenteschool Okido die in de Stadense deelgemeente Westrozebeke ligt, telt de scholengemeenschap 11 basisscholen met 17 vestigingsplaatsen en meer dan 2 200 kleuters en lagere schoolkinderen.       

Staden

Als gevolg van enkele herschikkingen van het onderwijsaanbod in Staden maakte de gemeenteschool in Westrozebeke het afgelopen schooljaar niet langer deel uit van een scholengemeenschap.  Onder impuls van onderwijsschepen Joeri Deprez, geruggesteund door de onderwijskoepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs klopte Staden begin 2021 aan bij Strand&Polder.  Cindy Verbrugge, toenmalig  voorzitter, begreep de noodwendigheid.  Ze kreeg het mandaat om verkennende gesprekken aan te vatten.  Het beheerscomité stelde zich in een verdere fase solidair met Staden op waardoor de aansluiting een feit werd.  Ondertussen werd dit besluit door de respectievelijke gemeenteraden bekrachtigd en officieel doorgegeven aan het onderwijsagentschap in Brussel.   De gemeenteschool Okido telt 129 leerlingen en is een autonoom lagere school.  Op maandag 11 oktober komt het versterkt beheerscomité in zijn nieuwe vorm onder leiding van Marc De Keyrel, schepen van onderwijs van Diksmuide en waarnemend voorzitter, voor het eerst samen in zaal Gerlacus in het Lokaal Dienstencentrum Ten Patershove, Maria Doolaeghestraat 2a in Diksmuide.    

Strand&Polder  

Het was de schepen van onderwijs van Koksijde, Herwig Vollon, die als opstartend voorzitter, samen met het toenmalig beheerscomité  in 2003 Strand&Polder zijn eerste vorm gaf.  Als vooruitziend politicus zag hij in dat in deze snel evoluerende tijden samenwerking en uitwisseling steeds belangrijker werden.  Van Strand&Polder maakte hij dankbaar gebruik om een degelijke ondersteuning voor alle aangesloten scholen uit te bouwen.  Een lijn die daarna door elk beheerscomité verder werd doorgetrokken.  Een eigen pedagogisch begeleider staat de directies en de schoolteams inhoudelijk bij.  Samen met de directieraad stuurt een coördinerend directeur de  scholengemeenschap aan.  Een deeltijdse ICT-coördinator en administratief medewerker springen vanuit het algemeen secretariaat bij waar nodig.  Tot slot kan iedere starter de eerste jaren van zijn loopbaan rekenen op de diensten van een aanvangsbegeleider die elke beginner met raad en daad bijstaat.  De slagzin ‘Alleen ga je sneller, samen! geraak je verder’ verwoordt alvast gevat de visie van Strand&Polder. 

Uitdagingen  

Naast de toetreding van Staden, keurde het beheerscomité eveneens een meerjarenplan goed voor de duur van de huidige samenwerkingsovereenkomst.  De verdere uitbouw van een waarderend en mensgericht personeelsbeleid krijgt daarbij heel wat aandacht.  Onderwijzer is momenteel een knelpuntberoep en vergt een zorgzame rekrutering en begeleiding van nieuwe  leerkrachten. Daarvoor wordt onder meer ook samengewerkt met de lerarenopleidingen uit de regio.  De komende jaren richt Strand&Polder verder zijn pijlen op de digitale transformatie van het gemeentelijk onderwijs.  Via het vormen van professionele leergemeenschappen krijgt het delen van kennis en ideeën rond o.a. de inzet van ICT-middelen alle kansen.  Dit moet op termijn zijn vruchten afwerpen en leiden tot meer leerkansen, meer leerwinst en meer leerplezier.  Binnen de scholengemeenschap zijn op vlak van ICT alvast voor €300 000 investeringen gepland.  Middelen die door de hogere overheid via Digisprong ter beschikking

worden gesteld.  Met de complexe regelgeving en de hoge maatschappelijke verwachtingen in het achterhoofd, willen de 8 schoolbesturen tot slot verder de kaart van de intensieve samenwerking trekken.  De betrachting is alvast dat de scholengemeenschap ook in de toekomst voluit ten dienste van de leerlingen, de scholen en de schoolbesturen kan staan. 

Info – Solliciteren?

Strand&Polder laat nog weten dat wie wil solliciteren een gesprek kan aanvragen via www.strandenpolder.be of via het algemeen secretariaat 059 27 82 95,  info@strandenpolder.be   Je vindt op de website ook info over alle scholen.