Jan Yperman Ziekenhuis plant investering in nieuw dialysecentrum Diksmuide

jan yperman dialyse diksmuide

Het Jan Yperman Ziekenhuis wil zorg nog dichter bij de patiënt brengen en plant de opstart van een centrum voor CAD (collectieve autodialyse) in Diksmuide. Daarmee zou een blinde vlek in het huidige dialyse-aanbod worden ingevuld. Het stadsbestuur van Diksmuide ziet hierin een grote meerwaarde voor z’n inwoners en die van omliggende gemeenten, en wil het voormalige zwembad De Kupe in erfpacht geven aan het Jan Yperman Ziekenhuis, zodat het centrum voor CAD daar kan worden uitgebouwd. 

De dienst Nierziekten van het Jan Yperman Ziekenhuis heeft een ruime expertise in dialyse. Dat is een behandeling voor patiënten met ernstig nierfalen waarbij de werking van de nieren grotendeels wordt overgenomen. De bekendste vorm is hemodialyse: het bloed van de dialysepatiënt wordt gezuiverd met behulp van een kunstnier. Het Jan Yperman Ziekenhuis biedt verschillende types hemodialyse aan, waaronder klassieke dialyse in het dialyse-‘moedercentrum’, thuisdialyse, self-caredialyse, collectieve autodialyse (CAD) en nachtdialyse. Het aantal dialysepatiënten stijgt nog elk jaar, onder meer door de vergrijzing, en dus ook de noodzaak aan voldoende dialysecapaciteit. Onlangs zijn op de hoofdcampus in Sint-Jan (Ieper) de werken gestart voor een nieuwbouw, waar onder meer het dialysecentrum van het Jan Yperman Ziekenhuis in 2023 een gloednieuw onderkomen zal vinden.

Impact op leven patiënt verkleinen
Collectieve autodialyse is een vorm van ‘low care’ dialyse: ze is geschikt voor stabiele patiënten die geen acute medische zorg nodig hebben. Dialysepatiënten worden doorgaans driemaal per week gedialyseerd, telkens gedurende 3 à 4 uur. De impact van die verplaatsingen en de langdurige dialyseperiode, maken dat de impact van de ziekte op het dagelijks leven van de patiënt zeer groot is. Een manier om die impact wat te verkleinen is de levensnoodzakelijke therapie dichter bij de patiënt te brengen. Uit een analyse blijkt dat West-Vlaanderen op vandaag een blinde vlek telt in het aanbod aan dialysecentra: de regio Diksmuide (zie kaart hieronder, rond elk centrum werd een straal van 10 km getrokken). Inwoners van Diksmuide en naburige gemeenten moeten zich momenteel verder dan 10 kilometer verplaatsen naar een dialysecentrum. 

 In overleg en in samenwerking met het stadsbestuur van Diksmuide meent het Jan Yperman Ziekenhuis in de site van het voormalige zwembad De Kupe de geschikte locatie voor een nieuw centrum voor CAD te hebben gevonden. In september 2019 ging zwembad De Kupe dicht, en opende het nieuwe familiezwembad De Pluimen de deuren. De Kupe is zeer gunstig gelegen: in het centrum van de stad, vlot bereikbaar te voet en met de fiets en met een eigen parking. Het station van Diksmuide ligt in de onmiddellijke nabijheid, net als een bushalte.

Grote meerwaarde voor regio
“Zorg van topniveau dicht bij de patiënt: daar staan we als ziekenhuis voor”, zegt algemeen directeur Frederik Chanterie van het Jan Yperman Ziekenhuis. “Een CAD in Diksmuide zou voor de inwoners van Diksmuide en de randgemeenten dan ook een grote meerwaarde betekenen. Zo hoeven dialysepatiënten uit die regio zich niet meer zo ver te verplaatsen, maar kunnen ze dicht bij huis terecht voor hun behandeling, van dezelfde hoge kwaliteit. Als ziekenhuis zijn we graag bereid om in deze bijkomende dienstverlening te investeren. Om het CAD-centrum in te richten in het voormalige zwembad gaat het om een investering van ruim 2 miljoen euro. Op termijn zien we zeker mogelijkheden om het CAD-centrum te laten evolueren en ook een specialistisch poliklinisch aanbod aan te bieden. We zijn van plan om de huisartsen en andere zorgprofessionals uit de regio hierbij nauw te betrekken, zodat we een complementaire en versterkende werking kunnen uitbouwen.”

Uiteraard zijn aanpassingswerken nodig aan het voormalige zwembad, voor het centrum voor CAD er kan openen. De start van die werkzaamheden is voorzien voor begin 2022.

Vaccinatiecentrum
“Toen we een nieuw zwembad bouwden, hebben we een participatietraject opgezet om aan de mensen te vragen wat we best met het oude gebouw De Kupe zouden doen”, vertelt burgemeester Lies Laridon. “Daaruit kwamen diverse ideeën waaronder ook een gezondheidscentrum, maar ook een site voor de jeugd en kunstenaars. Onze inwoners waardeerden de uitbouw van het vaccinatiecentrum in De Kupe zodat zij hun vaccin dicht bij huis kunnen krijgen. Nabijheid in de gezondheidszorg vinden de mensen belangrijk.”

In overeenstemming met doel schenking
“We zien in dit plan van Jan Yperman een unieke kans om gezondheidszorg dichter bij de mensen te brengen en daarom leggen we aan de gemeenteraad voor om De Kupe vanaf 2022 in erfpacht te geven aan Jan Yperman. Het gebouw krijgt daarmee een zeer nuttige invulling in het belang van de gezondheid van onze inwoners en die van omliggende gemeenten, wat volledig in overeenstemming is met het doel van de schenking van de grond aan de stad destijds. De verenigingen (Scouts, Rubensvrienden) die gebruikmaken van het gedeelte van De Kupe dat De Wal heet, kunnen daar bovendien blijven. De wensen van heel wat Diksmuidelingen worden daarmee ingewilligd.”

Foto bovenaan:
Van links naar rechts: burgemeester Lies Laridon van Diksmuide, algemeen directeur Frederik Chanterie van het Jan Yperman Ziekenhuis en schepen van Volksgezondheid Katleen Winne van Diksmuide.