Koksijdse burgemeester pleit voor een gefaseerd toeristisch seizoen

De kustburgemeesters zijn volop bezig met een exit-strategie in functie van de coronacrisis voor hun regio. Het scenario en de fasering die nu op tafel ligt zal de diensten zwaar onder druk zetten en plaatst de kust voor tal van uitdagingen. De burgemeester van Koksijde wil dit dan ook gefaseerd aanpakken.

Waar moeten we rekening mee houden:

 • Tijdens alle fases van afbouw geldt de aanbeveling om je met eigen middelen te verplaatsen om zo plaats te maken op het openbaar vervoer voor mensen die ze het meest nodig hebben. Bij een ongecontroleerde exit voorspellen we mobiliteitsproblemen en verkeersfiles naar de kust.
 • Onze ziekenhuizen uiten een grote bezorgdheid over de opstart van het toeristische seizoen aan de kust. We moeten de juiste organisatorische maatregelen nemen. We mogen de gezondheidsdiensten niet overbelasten en moeten ten allen tijde een oververzadiging van de ziekenhuizen voorkomen.
 • We moeten winkelcentra en winkelstraten veilig houden, dus ook diegene in Koksijde.
 • Onze veiligheidsdiensten moeten nog gecontroleerd hun werk kunnen doen.

Een overleg op lokaal niveau is dus broodnodig voor een goede exit-strategie.

Marc Vanden Bussche: “Ik onderschrijf de visie van de federale overheid om de exit-strategie progressief in verschillende fases te laten verlopen. Een graduale opschaling van de bezoekers aan de kust is de enige juiste. We roepen de federale overheid op om te werken in drie fases.”

 • Fase 1 (vanaf 18/05): Toelaten van 2de verblijvers aan de kust
 • Fase 2 (vanaf 08/06): Toelaten van vakantiehuurders op appartementen, campings en hotels
 • Fase 3 (vanaf ten vroegste 06/07): Toelaten van ééndagstoerisme

Dit resultaat beogen we:

 • We kunnen de impact op de gezondheidszorg aan onze kust monitoren en de impact op de ziekenhuizen is onder controle (ziekenhuisopnames, verzadiging afdelingen intense zorg).
 • We kunnen de heropstart van het economisch leven (detailhandel en sanitaire maatregelen) verfijnen.
 • We kunnen veilige winkelstraten en wandeldijken uitdokteren (looplijnen, signalisatie, fysieke barrières, …) mocht dat nodig blijken.
 • De horeca kan zich veel beter organiseren bij een geleidelijke stijging van de bezettingsgraad.

Marc Vanden Bussche: “Het is duidelijk dat het voor de kust een drukke zomer wordt, welke maatregelen er ook worden afgekondigd. Hoe sneller de spreiding start en hoe langer de spreiding duurt, hoe beter we het effect ervan kunnen monitoren en hoe beter we ons kunnen voorbereiden om de volkstoeloop meester te kunnen zijnDe sector en de bevolking (eigen bevolking, tweede verblijvers, camping- en hoteltoeristen en dagtoeristen) deze zomer managen met de beschikbare politiecapaciteit en veiligheidspersoneel (stewards, kustredders, … ) zonder duidelijke spelregels wat betreft mobiliteit en verplaatsingsgedrag is onhaalbaar.”

Tot slot wil Vanden Bussche dat er een heroriëntering komt van de strandinfrastructuur. Uitbating van strand (massatoerisme) kan pas vanaf het moment dat er jobstudenten ingezet kunnen worden. “Een duidelijke communicatie van de te nemen maatregelen naar de bevolking toe is onontbeerlijk om ons optimaal te kunnen voorbereiden”, besluit hij.