Lokaal Bestuur Koksijde toont zich solidair met de holebigemeenschap

Lokaal Bestuur Koksijde toont zich solidair met de holebigemeenschap _ Gemeente

0 / 5

Your page rank:

In mei werd het eerste regenboogzebrapad geschilderd in de Zeelaan van Koksijde-Bad. Vandaag schaart Lokaal Bestuur Koksijde zich ook met fierheid achter het Regenboogcharter.  

Schepen voor Diversiteit en Gelijke Kansen Lander Van Hove:

 “We willen hiermee een duidelijk signaal geven dat iedereen gelijk is en dat geweld en onverdraagzaamheid absoluut niet kunnen. Deze legislatuur zullen we nog tal van acties ondernemen om dit thema blijvend in de verf te zetten. Helaas verdient dit onderwerp nog steeds veel aandacht gezien de stijgende onverdraagzaamheid ten aanzien van de LGBTQ+ gemeenschap.”

6 strategische doelstellingen

Het regenboogcharter is een initiatief van West-Vlaams regenbooghuis. Lokale besturen nemen door ondertekening van het charter een duidelijk engagement op, verdeeld over 6 concrete doelstellingen:

  1. We maken de burgers bewuster en informeren hen.
  2. We verzamelen kennis en omringen ons met experten.
  3. We ondersteunen en versterken holebi- en transpersonen in onze gemeente.
  4. We verhogen de gelijke kansen en de veiligheid in onze gemeente.
  5. We hebben aandacht voor holebi- en transpersonen in ons aanbod en in onze beeldvorming.
  6. We hebben elkaar nodig, we doen dit samen.

West-Vlaams regenbooghuis 

Koksijde treedt met de ondertekening van het regenboogcharter in de voetsporen van heel wat andere West-Vlaamse steden en gemeenten. 

Het West-Vlaams regenbooghuis verbindt zich er toe deze steden en gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen in de uitwerking van de strategische doelstellingen.

Daarnaast is het West-Vlaamse regenbooghuis er ook als aanspreek- en informatiepunt voor iedereen voor alles wat te maken heeft met seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie.

Naast een open ontmoetingsplaats in Oostende, geopend elke woensdag van 09.30 uur tot 16.30 uur, zorgen ze voor en ondersteunen ze tal van andere activiteiten, initiatieven en projecten binnen de provincie.