MEERJARENPLANNING DE PANNE IS AANGEPAST

MEERJARENPLANNING DE PANNE IS AANGEPAST

Gezien de hoge inflatie en de diverse loonindexaties zijn voor 2023 enkele belangrijke beslissingen genomen voor de meerjarenplanning.

Aan het begin van deze legislatuur heeft het nieuwe bestuur 21 beleidsdoelstellingen opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. Dit meerjarenbeleidsplan wordt jaarlijks aangepast op basis van nieuwe ontwikkelingen, mogelijkheden of onverwachte moeilijkheden.

AANPASSING MEERJARENPLAN

Door de hoge inflatie en diverse loonindexaties vorig jaar, is het ook voor 2023 een grote uitdaging om de toekomstplannen haalbaar te houden. Vandaar dat enkele belangrijke beslissingen genomen zijn.

  • De diverse investeringen zijn in het nieuwe meerjarenplan zo realistisch mogelijk geraamd, zijn van 2022 verplaatst naar 2023, 2024 en 2025 of zijn soms zelfs geannuleerd.
  • Leningen die voorzien waren in 2023 werden voor een bedrag van € 5.000.000 verplaatst naar 2022. Dit omdat het bestuur ervan overtuigd is dat de intresten op leningen niet zullen dalen en het bestuur er dus alle voordeel bij had om niet langer te wachten om nodige gelden op te nemen.
  • De kredieten van investeringen en exploitatie die overraamd werden in 2022, werden aangepast.
  • De kredieten van de hulpverleningszone Westhoek werden voor de komende jaren gelijkgesteld aan deze van 2022 omdat het bestuur nog geen exacte cijfers heeft. De gouverneur zal zich nog uitspreken over de werkelijke bedragen die door de gemeenten moeten voorzien worden.
  • De werkingstoelage 2023 aan de politiezone is gelijk aan deze van 2022.
  • Bepaalde evenementen zoals de Panne Beach Endurance, het Europees kampioenschap zeilwagenrijden, ParaPanne, de avond van de ondernemers, het Charity-event … worden overgeheveld van het lokaal bestuur naar Visit De Panne vzw. De visie van de vzw of boekhoudkundige redenen liggen hier aan de basis.

AANPASSING BELASTINGEN

Door de hoge inflatie is het bestuur ook genoodzaakt om vanaf 2023 enkele belastingen aan te passen aan de huidige index om het meerjarenplan in evenwicht te houden:

  • De milieubelasting
  • De belasting op wooneenheden zonder domicilie
  • De belasting op toeristische verblijfplaatsen