NorthSealTeam West wint De Groene Pluim 2022

northsealteam west wint de groene pluim

De stedelijke milieuraad overhandigt jaarlijks De Groene Pluim aan een persoon, bedrijf of natuur(vereniging) die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de natuur of het leefmilieu in Nieuwpoort. De prijs gaat naar het NorthSealTeam West dat instaat voor de bescherming van rustende zeehonden langs de kustlijn.

Op donderdag 25 januari 2023 reikte de Nieuwpoortse milieuraad voor de zestiende keer De Groene Pluim uit. Bekroonde laureaat is het NorthSealTeam West, de Westkust-afdeling van het NorthSealTeam.

Het NorthSealTeam West staat in voor de bescherming van rustende zeehonden langs de kustlijn van Koksijde, Oostduinkerke en Nieuwpoort. De taak van de vrijwilligers bestaat erin om omstaanders beleefd maar kordaat te vragen de afstand tot de zeehond van minimum 30 m te respecteren en om honden aangelijnd te houden. Er wordt gewerkt in een beurtensysteem van 1 tot max. 4 uur.

Tegelijk zorgt de vereniging voor de nodige sensibilisering hoe mens én dier met zeehonden moeten omgaan. Dankzij hun samenwerking met de politie en SeaLife Blankenberge kan het NorthSealTeam zeehonden met verwondingen helpen en indien nodig naar SeaLife Blankenberge brengen.

Schepen van Leefmilieu Kris Vandecasteele vindt De Groene Pluim voor het NorthSealTeam West meer dan verdiend:

“Nieuwpoort is een gekende trekpleister voor zeehonden. De dieren komen regelmatig verpozen in de haven of op het strand, vooraleer ze terug het ruime sop kiezen. Onder het waakzame oog van de vrijwilligersploeg van NorthSealTeam West worden de rustplekken van de zeehonden gevrijwaard van menselijke toeschouwers. Ze leveren een niet te onderschatten bijdrage aan het welzijn van deze uitzonderlijke soort. En daarvoor verdienen ze een pluim.”

Proper Strand Lopers verdienstelijk tweede

Runner-up is het team van de Proper Strand Lopers. Deze vereniging is ontstaan vanuit een Facebookgroep die mensen tracht bewust te maken van de afvalproblematiek in de wereld. Een 400-tal actieve vrijwilligers speurt dagelijks de Belgische kustlijn af naar afval. Daarnaast hebben de Proper Strand Lopers ook aandacht voor zwerfvuil langs wegen en in bossen of parken.

De organisatie is onlangs toegelaten tot de Unesco Green Citizens. Unesco brengt hiermee wereldwijd initiatieven onder de aandacht die focussen op duurzaamheid en biodiversiteit. Het sensibiliseren gebeurt via teambuildings voor bedrijven en scholen maar ook via kunstzinnige projecten zoals Noordzee Trash Art, waarbij artistiek wordt omgesprongen met strandafval.

De Proper Strand Lopers waren in feite tweemaal genomineerd voor De Groene Pluim, als vereniging en via vrijwilligersduo Jetty Wils en Jeannine Decrick. Onder het pseudoniem De J.J.’s houden zij het strand in Nieuwpoort-Bad schoon. Ze starten elk aan één kant van het strand en ontmoeten elkaar in het midden.

Nauwe samenwerking

Het NorthSealTeam West en de Proper Strand Lopers trachten via gemeenschappelijke projecten de fauna en flora van strand en duinen te vrijwaren. Veel vrijwilligers zijn ook in beide organisaties actief.