Patricia wil het sociaal netwerk van Diksmuidse ouderen verstevigen

Patricia wil het sociaal netwerk van Diksmuidse ouderen verstevigen

0 / 5

Your page rank:

Net in het jaar dat lokaal dienstencentrum Ten Patershove klinkt op z’n veertigste verjaardag, opent in Vladslo het nieuwe dienstencentrum De Klaproos. Patricia Azou is er centrumverantwoordelijke en hoopt het sociaal netwerk van Diksmuidse ouderen te kunnen verstevigen.

Vlak naast de vrije basisschool in Vladslo vind je dagverzorgingscentrum Het Kloosterhof. In het centrum komen dagelijks achttien tot twintig senioren langs voor sociale begeleiding, zorg- en verpleegkundige hulp of kiné- en ergotherapie. Sinds kort heeft ook het nieuwe lokaal dienstencentrum (ldc) De Klaproos een vaste stek op de zorgsite.

Aanbod

Net als in ldc Ten Patershove in het stadscentrum zal je in De Klaproos kunnen proeven van een breed aanbod aan activiteiten en diensten. “Wat er georganiseerd zal worden hangt af van de noden die leven in de buurt, bij plaatselijke verenigingen, bij andere zorgpartners, ..”, vertelt Patricia. “Mensen die over de vloer komen zijn voornamelijk senioren met een bepaalde zorgafhankelijkheid, maar eigenlijk is iedereen die zich hier goed voelt welkom.”

Minder Mobielen Centrale

“Eén van onze eerste initiatieven is de Minder Mobielen Centrale. Hiermee beschikken mensen met een laag inkomen en verplaatsingsmoeilijkheden toch over transportmogelijkheden. Dat kan gaan over een bezoekje aan de dokter, een familielid of boodschap. De centrale draait volledig op vrijwilligers. We zoeken nog volop extra chauffeurs.”

Vereenzaming

Het bereiken van kwetsbare inwoners en hun mantelzorgers via het activiteitenaanbod staat centraal. Door zorg en ontmoeting in de eigen buurt te organiseren kunnen kwetsbare inwoners langer in goede omstandigheden thuis blijven wonen, één van de bestaansredenen van een lokaal dienstencentrum.

“Eenzaamheid is één van de belangrijkste problemen die we met het dienstencentrum willen tegengaan. We weten dat het er is, maar het opsporen is niet makkelijk. Een stevig netwerk uitbouwen is daarbij alvast een goede eerste stap. Ik ben volop contacten aan het leggen met huisartsen, lokale verenigingen, buurtbewoners, vrijwilligers, …” Het is door dit netwerk dat de noden van bepaalde mensen tot bij Patricia komen, zelfs als een nood op dit moment nog geen nood is. “Enkele dagen geleden had ik bijvoorbeeld contact met een koppel dat niemand heeft. Dat vormt nu nog geen groot probleem, maar als één van de twee sterft is dat een ander verhaal.”

Het dienstencentrum werkt verregaand samen met ldc Ten Patershove. Zit je met vragen of noden, of ken je iemand uit je buurt die nood heeft aan ondersteuning? Neem dan contact op met Patricia via Patricia.Azou@wzccassiers.be, 051 43 44 34, Beerstraat 36 of www.cassierswzc.be.