Samen naar een duurzaam Diksmuide

samen naar een duurzaam diksmuide

0 / 5

Your page rank:

Samen naar een duurzaam Diksmuide met digitaal klimaatatelier

Met een digitaal klimaatatelier op woensdag 16 juni wil de stad Diksmuide haar inwoners het woord geven om enkele concrete klimaatacties uit te werken. Onder de noemer ‘Samen naar een duurzaam Diksmuide’ is het de bedoeling om mee invulling te geven aan een volwaardig klimaatplan dat de West-Vlaamse intercommunale (WVI) tegen juni volgend jaar op tafel wil leggen. 

Afgelopen voorjaar namen zo’n 280 Diksmuidelingen deel aan de klimaatenquête en daaruit kwamen een aantal thema’s en prioriteiten naar voren. Zo zijn wonen, mobiliteit en groen hete hangijzers volgens onze inwoners. Volgende acties vonden de deelnemers het meest prioritair:

– een comfortabele fiets- en wandelomgeving (28%)

– open ruimte behouden in en buiten het centrum (26%)

– energiezuinige openbare verlichting (24%)

– extra bufferbekkens als bescherming tegen overstroming en watervoorraad bij droogte (23%)

– initiatieven rond korte keten/streekproducten (23%)

Concrete acties
De bedoeling is dat burgers in een digitale workshop op basis van de resultaten uit de enquête vrijuit meningen en ideeën kunnen uitwisselen. Uiteindelijk willen we tot een aantal concrete acties komen die gerealiseerd kunnen worden in Diksmuide en een basis kunnen zijn voor het klimaatplan.  Dat plan kadert in de uitvoering van het nieuwe Burgemeestersconvenant 2030 voor Klimaat en Energie.

Inschrijven

Wie interesse heeft om deel te nemen aan dit digitaal klimaatatelier op woensdag 16 juni om 19u30, kan zich hier inschrijven, mailen naar duurzaamheid@diksmuide.be of bellen naar 051 79 31 40. Mensen die zich inschrijven, krijgen kort voor aanvang alle praktische informatie op mail.