Stad springt bij in energiekosten van sportverenigingen

stad veurne energie
De Veurnse sportverenigingen die permanent gebruiker zijn van sportinfrastructuur staan zelf in voor de energie- en waterfactuur. Een deel van deze kosten kunnen de verenigingen recupereren via de stedelijke gebouwensubsidie.

Het stadsbestuur is zich bewust van de sterk gestegen energieprijzen in 2022 voor de sportverenigingen. De gemeenteraad keurde een tijdelijke wijziging van het reglement goed om de gebouwensubsidie op te trekken van 40 % naar 60 % voor de exploitatiekosten van 2022 en 50 % van dezelfde kosten in 2023.   Om dit te financieren werd in het budget een extra krediet van 12.600 euro ingeschreven. Zo worden de gestegen energieprijzen geneutraliseerd door een grotere tussenkomst van de stad en wordt de werking van de Veurnse sportverenigingen niet gehypothekeerd door de energiecrisis.  

Daarnaast worden ook jaarlijks de werkingssubsidies voor de sportverenigingen geïndexeerd wat resulteert in een extra te verdelen bedrag van om en bij de 2500 euro voor 2023.   Ook nieuwe sportclubs die opstarten, organisatoren van sportmanifestaties en investeringen van sportverenigingen worden verder gesubsidieerd.
 
Quote Pascal Sticker, schepen van Sport: “Deze aanpassing is noodzakelijk om de stijgende energiekosten te ondervangen, waardoor de werking van de sportclub niet in het gedrang komt.”
 

Extra nieuws:

De Panne Nieuws Winter 2023

Schaatspiste De Panne

Schaatspiste De Panne : Plezier voor jong & oud op de schaatsbaan van De Panne. Trek je schaatsen aan en glij de winter al lachend

Nieuwpoort Nieuws Winter 2023

Winters Nieuwpoort 2023

Winters Nieuwpoort 2023: Authentiek kerstplezier en gezellige ambiance op Winters Nieuwpoort. Met het evenement Winters Nieuwpoort organiseert Stad Nieuwpoort van vrijdag 1 december 2023 tot

Diksmuide Nieuws

Burger kan voortaan terecht in twee dementie-infopunten

Burger kan voortaan terecht in twee dementie-infopunten: Dementie is een wereldwijd groeiend fenomeen dat een enorme impact heeft op individuen, families en gemeenschappen. Het stadsbestuur