Stopzetting herzieningsprocedure Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Grote Markt Diksmuide

0 / 5

Your page rank:

Het stadsbestuur besliste gisteren om de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) stop te zetten omwille van juridische onzekerheden. In dat plan vind je de langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling in Diksmuide.

Aangezien het huidige GRS dateert van 2005 streefde het stadsbestuur ernaar een nieuw GRS op te stellen. Door juridische onzekerheden zet het stadsbestuur zelf de lopende procedure stop, en wordt er nagedacht over een gedeeltelijke aanpassing van het huidige GRS.

Juridische onzekerheid

De stopzetting komt er omdat er juridische onzekerheid is over het procedureel kader waarin het GRS opgemaakt wordt. Dat zou er toe kunnen leiden dat toekomstige planprocessen in het gedrang komen.

Hoewel het studiebureau en de hogere overheden stellen dat er verder kan gewerkt worden binnen het huidige planproces, neemt het stadsbestuur het zekere voor het onzekere, zodat we ook in de toekomst garanties kunnen bieden inzake ruimtelijke planning van de stad.

Partiële herziening
Het stadsbestuur heeft de intentie om tot een gedeeltelijke herziening van het GRS over te gaan, waarin de focus ligt op een aantal specifieke cruciale ruimtelijke thematieken. Op die manier kunnen de meest dringende ruimtelijke vraagstukken behandeld worden. Daarnaast is het de bedoeling om een beleidsplan ‘Ruimte Diksmuide’ op te maken, dit planningsinstrument is de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan.

Openbaar onderzoek

Ook het lopend openbaar onderzoek en de infomarkt die op zaterdag 12 september zou plaatsvinden in LDC Ten Patershove worden geannuleerd.