Testen van parkeerbeleid De Panne werpt vruchten af

0 / 5

Your page rank:

Het lokaal bestuur De Panne is al enkele maanden bezig met het testen van verschillende pistes voor het parkeerbeleid. Het huidig parkeerbeleid wordt herzien en er worden verschillende paden geprobeerd. Ook nu zijn er op de gemeenteraad weer twee initiatieven goedgekeurd rond het parkeerbeleid.

Vanaf 15 augustus kunnen uitbaters van handelspanden in de Dynastielaan en haar zijstraten gratis parkeren nabij hun handelszaak. Ook eigenaars waarvan de inrit van hun privatieve garage in de Dynastielaan of één van haar zijstraten ligt, krijgen de mogelijkheid om een parkeerkaart aan te kopen. Dit werd beslist op de gemeenteraad van 10 augustus 2020.

Deze maatregelen kaderen in het meerjarenplan om het huidig parkeerbeleid te herzien omdat de concessieovereenkomst met het parkeerbedrijf in De Panne langzaam ten einde loopt. De resterende jaren worden dus nuttig gebruikt om te testen en later eventueel op grote schaal uit te rollen.

Testen werkt

In het kader van de tests werd in 2019 de betalende parkeerzone uitgebreid met de Dynastielaan en haar zijstraten. En in begin juli 2020 werd de bewonerskaart ingevoerd in deze zone. Na de invoering van de bewonerskaart werd er grondig geëvalueerd en er kwamen twee conclusies naar voor: Ten eerste was er vraag naar een parkeerkaart bij uitbaters van handelspanden in de Dynastielaan en haar zijstraten. Ten tweede vroegen de eigenaars waarvan de inrit van hun privatieve garage gelegen is in die zone, ook de mogelijkheid om een kaart aan te kunnen kopen. Het betreft hier meer bepaald de inwoners en tweedeverblijvers van de Leopold I Esplanade 1, 3, 5, 7 en 9. De gemeenteraad oordeelde dat het hier terechte vragen betreft en besliste om ook hen de mogelijkheid te bieden om een kaart te bekomen waarmee ze vrijgesteld zijn van het reguliere, betalend parkeren.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn dezelfde als voor de inwoners en tweedeverblijvers. Ze krijgen geen fysieke kaart, maar een virtuele parkeerkaart die gecontroleerd wordt op basis van nummerplaten. Dit houdt in dat er per parkeerkaart slechts één nummerplaat toegekend kan worden. Er is een maximum van twee parkeerkaarten per woongelegenheid of handelspand. De kaart kan enkel gebruikt worden in de Dynastielaan en haar zijstraten en niet in de rest van de betalende zone. Per nummerplaat betaalt de betrokkene 100 euro. Wie bijvoorbeeld twee auto’s laat registreren, betaalt dus 200 euro per jaar (geldig vanaf 1 juli tot en met 30 juni). De verkoop van de parkeerkaarten verloopt via de door de gemeente aangestelde firma die instaat voor het beheer van het betalend parkeren.

Schepen van Parkeerbeleid, Stéphane Buyens: “Het parkeerbeleid van De Panne is in constante evolutie.

We zijn met de verschillende diensten stap voor stap het parkeerbeleid aan het uitvouwen naar een hedendaags, modern verhaal. In dat kader past ook deze evolutie. Ook de bezorgdheid van de inwoners en tweedeverblijvers in en rond de Dynastielaan om toch iets meer parkeercomfort te bekomen werd gewikt en gewogen. Uit dit overleg komen deze nieuwe aanpassingen. Dit zal ook gebruikt worden om later te analyseren. Dus werken we verder aan het parkeerverhaal 20/24.”