Toewijzing van bouw en montage van fiets- en wandelbrug te Veurne

Fietsbrug veurne 1

Na een selectieprocedure van bijna 21 maanden heeft het College van Burgemeester en Schepenen op 19 december 2022 het team ZJA, Omgeving, Mouton, HP Engineers, Furnibo en Persyn aangesteld om de fiets- en wandelbrug over de gewestweg N39b (Vaartstraat) en het Lokanaal te bouwen. Zo  zal het historisch stadscentrum veilig verbonden worden met het Suikerpark.

Een projectstuurgroep, bestaande uit een delegatie van de gemeenteraad, Administratie Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg, het provinciebestuur, de WVI en private partners selecteerde het ontwerp.

Het winnende team koos voor een brug met een slank profiel dat zorgt voor een natuurlijke inplanting in de omgeving, dat rekening houdt met de privacy van de assistentiewoningen en de bomen behoudt op het midden-eiland. Heel concreet is er een rechtstreekse aansluiting met de voorziening en de fietser en wandelaar zullen straks langs de kruinen van de bomen passeren.

De steunpunten van de brug zijn zo rank mogelijk ontworpen, waardoor de zichtlijnen zoveel mogelijk vrij worden gehouden. Op het midden-eiland is een 3-zijdig kruispunt voorzien, waardoor fietsers zowel richting het centrum als richting het zuiden op vloeiende wijze hun route kunnen vervolgen.

Het fiets- en wandelpad steekt diagonaal de Zuidburgweg over zodat de fietsers afstand krijgen van de bebouwing aan de noordzijde van de groenstrook. Hierdoor heeft de fietser meer overzicht en een meer ruimtelijke fietservaring, en is de dalende fietser ook beter zichtbaar voor automobilisten.

De lengte van de brug op pijlers bedraagt ongeveer 200 m. Ter hoogte van de Vaartstraat is een vrije hoogte voorzien van 4,56 m. Dit is eveneens het hoogste punt van de brug.

De brug volgt de natuurlijke glooiing van het maaiveld en maakt ruimte voor een wadi die het regenwater van de brug opvangt. De bochten in de brug zijn compact gehouden om ruimte te laten voor bomen en heesters die als filter voor privacy fungeren voor de omwonenden. Een nieuwe omgevingsaanleg, met o.a. 7 extra bomen, is mee voorzien in de offerte van de winnende combinatie.

De brug is een constructie van staal en beton. In de eerste plaats is er een gelaste stalen koker die een betonnen dek draagt. De led-armaturen worden ingewerkt in de reling aan de buitenzijde van de brug, waardoor enkel het brugdek wordt verlicht. 

De kostprijs van de brug bedraagt 3,6 miljoen euro (inclusief BTW). De kosten worden verdeeld tussen de Vlaamse overheid, de provincie West-Vlaanderen, Stad Veurne en meerdere private partners. De bouw van de onderdelen en de montage van de brug zou tegen het zomerverlof van 2024 klaar moeten zijn.

De volgende stap in het realisatieproces is dat het winnend team een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient bij de West-Vlaamse deputatie.

 


Quote Peter Roose, burgemeester: “De bouw en montage van de fiets- en wandelbrug wordt een symbolische landmark in onze stad tussen oud en nieuw, maar is tevens de parel op de kroon van het vernieuwd fietsbeleid”.

Quote Anne Dequidt, schepen van Openbaar Domein: “Een beleving zal het worden, om heerlijk te fietsen en te wandelen over de brug die de verbinding zal vormen tussen ons historisch centrum, de Suikerwijk en het achterliggende hinterland. Een boost voor veilig fietsverkeer!”

Extra nieuws:

De Panne Nieuws Winter 2023

Schaatspiste De Panne

Schaatspiste De Panne : Plezier voor jong & oud op de schaatsbaan van De Panne. Trek je schaatsen aan en glij de winter al lachend

Nieuwpoort Nieuws Winter 2023

Winters Nieuwpoort 2023

Winters Nieuwpoort 2023: Authentiek kerstplezier en gezellige ambiance op Winters Nieuwpoort. Met het evenement Winters Nieuwpoort organiseert Stad Nieuwpoort van vrijdag 1 december 2023 tot

Diksmuide Nieuws

Burger kan voortaan terecht in twee dementie-infopunten

Burger kan voortaan terecht in twee dementie-infopunten: Dementie is een wereldwijd groeiend fenomeen dat een enorme impact heeft op individuen, families en gemeenschappen. Het stadsbestuur