Tweede inspraakronde masterplan Vroonhofsite Poperinge

vroonhof poperinge

Het studiebureau VELD en de stad werkten de voorbije maanden hard aan de opmaak van het masterplan voor de Vroonhofsite. De vele reacties en aanbevelingen vanuit het brede publiek, aangereikt tijdens en kort na de inspraakbeurs van begin februari, vormden, samen met de suggesties vanuit het beleid, de stadsdiensten en het studiebureau met z’n experten zelf, de basis voor het voorstel, dat nu op tafel ligt.

Via een tweede inspraakronde krijgt het brede publiek informatie over het actuele voorstel om desgevallend bijsturingen uit te voeren.
De tweede inspraakronde bevat niet minder dan vier mogelijkheden om het plan te leren kennen en opmerkingen/suggesties te formuleren:

Maandag 22 juni was er om 19u. een live sessie voor het brede publiek. Het huidige plan werd uitvoerig toegelicht, met de nodige plannetjes en schetsen. Ook de verdere inspraak- en participatie-acties en suggesties voor de tijdelijke invulling van de site kwamen aan bod.
Tijdens die sessie kon je ook chatten met de organisatoren. De live sessie blijft de komende weken als een webinar ter beschikking op de stedelijke website. Iedereen kan dus wanneer en waar hij/zij wil de digitale uiteenzetting op eigen tempo bekijken en herbekijken. Reacties of vragen zijn via een invulformulier op de website mogelijk tot 30 juni. In de gotische zaal van het stadhuis loopt op donderdag 25 juni (14-20 u.), vrijdag 26 juni (9-12 u. en 14-18 u.) en zaterdag 27 juni (9 tot 12 u.) een kleine expo met alle plannen, tekeningen en teksten uit het huidige voorstel. Een deskundige geeft desgewenst commentaar en noteert bemerkingen vanuit het publiek.

Uiteraard worden de nodige Coronamaatregelen genomen. Tussen 22 juni en 5 juli krijgen alle gestructureerde inspraakorganen, zoals de adviesraden, de kans om een advies te formuleren, al dan niet geformuleerd tijdens een algemene of bestuursvergadering. Bedoeling is dat het studiebureau en het beleid alle opmerkingen beoordelen en desgevallend aanpassingen aan het plan doorvoeren. De stad plant de goedkeuring van het masterplan tijdens de gemeenteraadszitting van eind augustus 2020.
Meer info
Burgemeester Christof Dejaegher
0477 70 28 99
christof.dejaegher@poperinge.be

Schepen Loes Vandromme
0478 60 91 05
loes.vandromme@poperinge.be

Bart Wemaere
057 346 670
bart.wemaere@poperinge.be