Uitbreiding gemeentelijke basisschool en oc Beerst afgerond

klavertje vier beerst nieuwbouw

0 / 5

Your page rank:

De gemeentelijke basisschool Klavertje vier in Beerst werd uitgebreid en aangepast. De werken hebben een dik jaar in beslag genomen. Het stadsbestuur investeerde hierin omdat de huidige gebouwen niet meer voldeden aan de huidige normering en om alvast te anticiperen op een stijgend aantal leerlingen in de school. In de basisschool huist ook het ontmoetingscentrum van het dorp.

De uitbreiding van de school voorzag in het volgende: 

  • de aanbouw van twee extra klassen
  • een leraarskamer
  • een eetzaal met berging 
  • een berging voor turnmateriaal. 

Ontmoetingscentrum/eetzaal met meer comfort

Het nieuwe en oude gedeelte vloeien in elkaar over. De nieuwbouw werd immers tussen de “oude” school en de “oude” zaal opgericht. Een van de grootste veranderingen voor de leerlingen is dat ze nu hun middagmaal in de eetzaal kunnen nuttigen, en niet langer in de turnzaal. Ook de gebruikers van het ontmoetingscentrum kunnen nu naar de nieuwe eetzaal voor hun activiteiten. Je komt via de “oude” zaal en gaat verder naar de nieuwbouweetzaal.

Ingrepen bestaande gebouw

De bestaande klassen werden net zoals de nieuwe klassen voorzien van ventilatie om de luchtkwaliteit voor de gebruikers te verbeteren. Er werd ook aan energie-efficiëntie gedacht. We kregen daarbij advies van Bas bouwen. Eveneens zal de TL-verlichting in de turnzaal worden vervangen door LED. Het stadsbestuur zorgde voor bijkomende isolatie, een nieuwe verwarmingsinstallatie en voor een aantal wijzigingen aan het elektriciteitsnet. Eén klas is ook mee gerenoveerd. Daarnaast kwamen er ook nieuwe ketels voor centrale verwarming, wat een grote energiebesparing zal opleveren. De gebouwendienst kan de verwarming nu vanop afstand opvolgen en bijregelen waar nodig.

Kostprijs

De werken zijn aangevat op 1 november 2019. De ruimtes werden in gebruik genomen op 16 november 2020. De werken – uitgevoerd door Bouwteam Cokelaere uit Wervik – kostten in totaal 553.395,50 euro, exclusief btw en erelonen, waarvan 306.075 euro wordt gesubsidieerd door AGION. 

Noot voor de redactie

Foto: V.l.n.r: Schepen Martin Obin, schepen Marc Deprez, directeur Anneleen Becu, meester Pieter De Cock, juf Griet Portier, schepen Marc De Keyrel, meester Björn Debruyne, Benny Jonckheere (directeur Ruimte), Johan Pattyn (gebouwendienst) en schepen Gaby Verstraete.