Update Safe Summer De Panne

safe summer de panne

0 / 5 0

Vorige week werd Safe Summer in De Panne geïntroduceerd. Dit plan bundelt de globale lijnen voor een veilige zomer 2020 in De Panne.

De Panne zal zich deze zomer profileren als gemeente waar duidelijke spelregels gelden. Waar het openbare leven enigszins geregisseerd wordt door het lokaal bestuur, in het belang van elke inwoner, tweedeverblijver en bezoeker.

Het uitgangspunt is dat bezoekers bewust kiezen voor een bezoek aan of verblijf in De Panne omdat de spelregels streng maar duidelijk zijn.

Dit plan is de afgelopen week wel gewijzigd.

Safe Summer focust zich nu op vier pijlers:

  • voorspellen en monitoren van drukte op het strand en in het handelscentrum;
  • bijzonder inzet op meer sanitaire installaties, verspreid over het grondgebied;
  • een duidelijk inrichtings- en circulatieplan voor Zeedijk en handelscentrum;
  • een helder en breed uitgerolde communicatiecampagne.

In een vorige editie van dit document was er nog sprake van een vijfde pijl:  een zelfregulerend systeem voor beheersen van drukte op het strand d.m.v. touwen. Het touwtjessysteem steunde op het principe dat elke bezoeker een touw had van 16 meter dat vrij gelegd kon worden op het strand. Binnen het touw konden maximum 4 personen plaatsnemen en de afstand tussen elk touw was 2 meter. Het touwtjessysteem zou ingevoerd worden op het zachte zand van het centrumstrand (tussen het Canadezenplein en het Bortierplein).

Dat plan is nu gewijzigd naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni. De sociale bubbel die uitgebreid wordt vanaf 8 juni zorgt ervoor dat het voorziene touwtjessysteem niet meer van toepassing is. De nieuwe sociale bubbel is dan ook vergroot van 4 naar 10 personen.