Veurnse gezinnen zorgen voor daling CO2-uitstoot

Goed nieuws voor het Veurnse klimaat, want de globale CO2-emissie binnen de stad is sinds 2020 flink verminderd. Zo komt de doelstelling van het Burgemeestersconvenant dichtbij!

Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) en bevoegd voor klimaat, concludeert dat eind 2020 de globale CO2-uitstoot op Veurns grondgebied met 7,5 % is gedaald. Wanneer we de aankoop van groene stroom door gezinnen en bedrijven, die elders wordt geproduceerd, maar op het grondgebied van de stad wordt verbruikt, meerekenen, dan daalt de globale CO2-uitstoot in dezelfde periode met 16,7%.

De Veurnse gezinnen verminderden hun gezamenlijke uitstoot met bijna 17 % en dit is niet ver verwijderd van de doelstelling van het burgemeestersconvenant dat 20% vooropstelt. Deze inspanningen zijn in belangrijke mate het gevolg van de massale investeringen in PV-panelen op daken. Daarnaast zorgden de vele nieuwe woningen en flats voor een lager energieverbruik en dus verminderde CO2-uitstoot. Tenslotte werden minstens 1.154 daken geïsoleerd en werden aan 478 bestaande woningen gevelisolatie aangebracht. 

Lokale landbouwbedrijven stoten 20 % minder CO2 uit dankzij zon en wind 

De verhoogde inzet van hernieuwbare energie (zon en wind) bij de Veurnse landbouwbedrijven, resulteerde dat de sector het afgesproken ambitiepeil effectief waarmaakte. Ook het minder gereden kilometers in het openbaar vervoer zorgde voor een daling van de CO2 met 20%. De uitstoot van het particulier vervoer daalde met 10% of halfweg de doelstelling.  

Volgens burgemeester Roose zijn de resultaten van de klimaatinspanningen binnen de tertiaire sector uiteenlopend. De kantoorgebouwen en de zorgvoorzieningen in Veurne slaagden in de engagementen van het burgemeestersconvenant. De horeca, de gemeenschapsvoorzieningen en de scholen hielden de CO2-uitstoot stabiel. Enkel het winkelapparaat in de stad zorgde nog voor een toename van de CO2-uitstoot met 20%. De effecten van de recente investeringen van de grote retailers zijn vandaag nog niet meetbaar.  

Ook de ondernemingen slaagden er niet in om hun emissies te beperken. Zowel de expansieve activiteiten van de Veurnse bedrijven, als de toename van het aantal bedrijven zal hieraan niet vreemd zijn. De ambitie is om met het nieuwe Burgemeestersconvenant (tot 2030) het gasverbruik in de voedingsnijverheid sterk te reduceren, zodat de globale uitstoot met 40% kan verminderen. De industrie is immers goed voor bijna de helft van de totale uitstoot in de stad. 

De eigen inspanningen van de stad in de gebouwen (-3%), de openbare verlichting (-12%) en de vergroening van het wagenpark (-7%) zorgden voor een globale reductie van 5%. De uitstoot van de extra nieuwe gebouwen (Sporthal Noordstraat, evenementenhal Furnevent en OC Suikerklontje) werden gecompenseerd door nieuwe stookinstallaties in beschermde gebouwen (historisch stadhuis, Landhuis, Oude Vleeshalle, Hoge Wacht …).  Burgemeester Roose besluit dat de volgende generatie nieuwe stadsgebouwen zoals StAPwest, jeugdhulp Zonnewende en het jeugddorp CO2-neutraal zullen zijn.
 
Quote Peter Roose, burgemeester: “Gezinnen, bedrijven en lokale besturen zorgen samen dat de koolstofemissies in onze stad substantieel daalt. Het feit dat dit nog goed is voor ieders portemonnee is aardig meegenomen..”

Extra nieuws:

De Panne Nieuws Winter 2023

Schaatspiste De Panne

Schaatspiste De Panne : Plezier voor jong & oud op de schaatsbaan van De Panne. Trek je schaatsen aan en glij de winter al lachend

Nieuwpoort Nieuws Winter 2023

Winters Nieuwpoort 2023

Winters Nieuwpoort 2023: Authentiek kerstplezier en gezellige ambiance op Winters Nieuwpoort. Met het evenement Winters Nieuwpoort organiseert Stad Nieuwpoort van vrijdag 1 december 2023 tot

Diksmuide Nieuws

Burger kan voortaan terecht in twee dementie-infopunten

Burger kan voortaan terecht in twee dementie-infopunten: Dementie is een wereldwijd groeiend fenomeen dat een enorme impact heeft op individuen, families en gemeenschappen. Het stadsbestuur