Werken Sint-Brigidaplein en Kallebeekweg

0 / 5

Your page rank:

Er zijn ingrijpende werken gepland op het Sint-Brigidaplein en in de Kallebeekweg.
De start is voorzien op 4 januari 2021.

Door de corona-maatregelen kunnen we niet informeren via de gebruikelijke informatievergadering.  Om je toch voldoende op de hoogte te houden, kan je de plannen en de vermoedelijke timing hieronder als bijlage vinden.

Heb je vragen of wil je meer uitleg?  Mail dan naar info@alveringem.be.
We leggen die vragen voor aan de juiste instantie, om je zo goed mogelijk te antwoorden.

Tijdens de werken kan je terecht bij schepen Jacques Blanckaert (jacques.blanckaert@skynet.be of 0476 41 77 75).

Doelstellingen
 Wegeniswerken
Herinrichten en opwaarderen van het Sint-Brigidaplein
Comfort van de voetganger verbeteren
 Riolerings- en afkoppelingswerken
Aanleggen gescheiden rioleringsstelsel
Afkoppelen van gebouwen
 Nutswerken
Aanpassen van de nutsleidingen ifv de wegenis- en rioleringswerken

Wegeniswerken – knelpunten/oplossingen

 • Knelpunten
  ▪ Te weinig parkeergelegenheid op het plein
  ▪ Te weinig manoeuvreerruimte op het plein
  ▪ Comfort van de voetgangers komen in het gedrang wegens te
  smalle voetpaden
 • Oplossingen
  ▪ Bijkomend creëren van 3 parkeerplaatsen
  ▪ Pleinruimte vergroten
  ▪ Verbreden van de voetpaden

Rioleringswerken – nieuw rioleringsstelsel

 • Knelpunten
  ▪ Vuil water mondt uit in de gracht/beek
 • Oplossingen
  ▪ In het Sint-Brigidaplein wordt een nieuw gescheiden
  rioleringsstelsel aangelegd, waarbij de regenwaterriool
  aangesloten wordt op de gracht en waarbij de vuilwaterriool
  wordt aangesloten op het bestaand rioleringsstelsel in de
  Roesbruggestraat.
  ▪ In de Kallebeekweg wordt de vuilwaterriool aangesloten op een
  pompstation, waardoor al het vuilwater wordt opgepompt
  richting de riolering van de Roesbruggestraat.

Fasering van de werken

 • Fase 0 : Opbraak van de voetpaden (ifv de werken nutsleidingen)
  ▪ begin januari 2021
 • Fase 1 : Nutswerken Sint-Brigidaplein
  ▪ begin januari 2021 – half januari 2021
 • Fase 2 : Rioleringswerken Sint-Brigidaplein
  ▪ Half januari 2021 – half februari 2021
 • Fase 3 : Rioleringswerken Kallebeekweg
  ▪ Half februari 2021 – eind februari 2021
 • Fase 4 : Wegeniswerken in de Kallebeekweg en Sint-Brigidaplein
  ▪ Half februari 2021 – half april 2021

Contacpersonen
▪ Gemeente Alveringem

 • Schepen openbare werken : Jacques Blanckaert
  jacques.blanckaert@skynet.be
  ▪ Studiebureau Sweco
 • Projectleider: Dries Denoo
  dries.denoo@swecobelgium.be
 • Werfleider: Lise Castelein
  lise.castelein@swecobelgium.be
  ▪ Wegenisaannemer Desot
 • Werfleider: Jelle De Cock
  jelle@desot.be
  ▪ Afkoppelingsdeskundige IWVA
 • Koen Devriendt
  koen.devriendt@iwva.be