Wie verdient de Groene Pluim te Nieuwpoort?

nieuwpoort

0 / 5

Your page rank:

De Groene Pluim is een prijs die de stedelijke milieuraad jaarlijks overhandigt aan een persoon, bedrijf of (natuur)vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de natuur en/of het leefmilieu in Nieuwpoort en de twee deelgemeenten.

Belangrijk selectiecriterium voor De Groene Pluim is dat je minstens één jaar in Nieuwpoort woont of lid bent van een Nieuwpoortse (natuur)vereniging. Iedere inwoner van Nieuwpoort en onderneming of vereniging die in onze stad gevestigd is, mag een kandidaat voordragen.

 Vermeld zeker volgende gegevens:

  • naam, adres en leeftijd van de kandidaat;
  • opsomming van de feiten waarvoor de kandidaat wordt voorgedragen;
  • naam van de club of persoon die de voordracht doet.

 Kandidaturen worden schriftelijk ingediend bij het secretariaat van de milieuraad, Willem De Roolaan 90, of via milieu@nieuwpoort.be. Uiterste deadline hiervoor is vrijdag 20 januari 2021. Na deze datum worden ingediende formulieren niet weerhouden.