Viconiakleiputten

viconiakleiputten

0 / 5 0

De Viconiakleiputten in Stuivekenskerke zijn vooral gekend omwille van hun grote vogelrijkdom. De zeven erg verschillende vijvers en het nieuwe afgegraven gedeelte, de natte en reliëfrijke hooi- en weilanden, de hagen en het moerasbosje zorgen voor een grote verscheidenheid aan biotopen op een relatief kleine oppervlakte.

Bovendien is het natuurreservaat gunstig gelegen langs de IJzer en tussen waterrijke gebieden zoals de IJzermonding, de Handzamevallei en de IJzerbroeken. In het natuurreservaat werden tot op heden 195 vogelsoorten waargenomen, waaronder veel watervogels en steltlopers, rietzangers en baardmannetjes.