20% extra waarde bij Pop.kado

popkado poperinge 20% korting

Vanaf 1 juli geeft de stad per verkochte Pop.kado 20% extra waarde. Koop je een Pop.kado van 100 euro dan wordt die 120 euro waard. Deze regel is geldig van 1 juli 2020 tot en met 31 december. 2020.

Er zijn wel enkele voorwaarden:

– Eén natuurlijk persoon kan nooit meer dan 100 euro aan Pop.kado’s kopen per aankoopbeurt.
– De minimumleeftijd om een Pop.kado met 20% extra waarde te kopen is 18 jaar.
– In totaal kan per persoon nooit meer dan voor 500 euro aan Pop.kado’s worden gekocht met extra koopwaarde. Meer kopen mag altijd!
– Bij iedere aankoop wordt de identiteitskaart gevraagd en ingelezen. Bij weigering wordt geen toeslag van 20% toegekend.
– Bedrijven die Pop.kado’s wensen aan te kopen, kunnen contact opnemen met de vzw Centrummanagement om een regeling uit te werken voor grotere aankopen.

De Pop.kado’s zijn te koop in de dienst Toerisme, de bibliotheek en online via de webshop van Shop in Pops.