50 jaar milieuraad Diksmuide: een unieke mijlpaal

50 jaar milieuraad_ een unieke mijlpaal - Stad Diksmuide

0 / 5

Your page rank:

De milieuraad mag dit jaar 50 kaarsjes uitblazen. Een halve eeuw waarin groen en milieu via de open adviesraad altijd hoog op de agenda bleven staan. Michel Maeckelbergh en Dirk Laplasse, twee stuwende krachten die diep geworteld zijn in de milieuraad, blikken met veel enthousiasme terug én vooruit…

Michel en Dirk vormen ondertussen al goed 40 jaar een tandem. Zeker op vlak van milieu, maar ook daarbuiten. Twee lotgenoten en bevlogen zielen die terecht fier kunnen terugblikken op tal van realisaties. Michel was 36 jaar lang voorzitter van de milieuraad en vandaag als erevoorzitter nog altijd nauw betrokken. In 2009 nam Dirk de fakkel over van Tom Vandenabeele en hij is, mede met de steun van zijn ondervoorzitter Ann Vergauwen, vast van plan om daar nog een tijdje mee door te gaan. Drie voorzitters in 50 jaar. Het duidt op stabiliteit.

Wonen aan de groene zee  

‘Wonen aan de groene zee’ is, onder meer door de inspanningen van de milieuraad in de afgelopen 50 jaar, geen holle slogan in het beleidsplan. Dat is dankzij het vele pionierswerk in Diksmuide. “In 1970 kwam ik op vraag van toenmalig burgemeester Jules Van Coillie zetelen in het groencomité, de voorloper van de milieuraad. Onder meer dankzij mijn werk als gids in De Blankaart wist hij dat milieu en groen me nauw aan het hart lagen. Samen met enkele andere gelijkgestemden zoals Jef Dumoulin en Paul Houwen, toen conservator in hetzelfde natuurgebied, gaven we toen voornamelijk advies over het aanplanten van groen”, duidt Michel het prille begin. “We waren toen al uniek en hadden een voortrekkersrol als ‘open raad’. Iedereen die een bepaald thema genegen was, kon dus aansluiten en zijn of haar mening laten horen.” Ook vandaag werkt de milieuraad nog volgens hetzelfde principe en komen er tussen de 30 tot 50 geïnteresseerden af op een vergadering.

Volgens Dirk, die dankzij Michel bij de milieuraad betrokken raakte, is dat ook een van de succesfactoren gebleken. “Het verenigen van gedreven burgers en landbouwers, waarbij we er altijd naar streven om in consensus tot een beslissing te komen, werkt goed. Al was de rol van toenmalig schepen Gilbert Vandevelde daarin ook cruciaal met zijn bevoegdheden landbouw, milieu en groen.”

Niet enkel de goede samenwerking binnen de milieuraad, maar ook met het bestuur en de stadsdiensten leidden tot heel wat realisaties. “Eén van de hoofddoelstellingen van de milieuraad was om het groen te behouden en verder uit te breiden. De vele plantacties en campagnes als ‘Behaag het landschap’ hebben daartoe bijgedragen. Ook de inventaris en verdere uitbouw van de trage wegen is een realisatie waar iedereen van kan genieten”, vervolgt Dirk.

“Mensen het landschap laten ontdekken en appreciëren… Zo bouw je een band op met de natuur en zullen burgers er zelf ook sneller iets voor doen”, vult Michel aan. “Telkens als ik fiets of wandel door Diksmuide kan ik niet anders dan tevreden terugblikken. Ik hoop dat we deze ingeslagen weg verder kunnen bewandelen, in samenwerking met bevoegde schepenen Marc Deprez en Martin Obin.”  

Toekomst(bomen)

Het coronavirus toonde zich dan wel een spelbreker, toch willen ze iets nalaten om deze verjaardag passend te vieren. De milieuraad wil in Diksmuide en deelgemeenten een ‘toekomstboom’ planten, met daarbij een infobord en bijhorende QR-code die linkt naar een overzicht van een aantal noemenswaardige realisaties.

Dirk en Michel koesteren als geëngageerde zielen nog een aantal toekomstdromen. “Mijn doel is om de lucht- en waterkwaliteit te verbeteren. Niet enkel voor de Diksmuidelingen, maar voor iedereen. bijt Dirk de spits af. “Ik droom van een groene gordel in Diksmuide met de uitbreiding van het Vestingpark en een verbinding tussen de provinciale domeinen De IJzerboomgaard en De Blankaart. Ook het Welfvenestbos en Koekelarebos zou ik graag verbonden zien. Je merkt het, we zitten nog steeds boordevol ideeën, maar dat is ook eigen aan groen en milieu. Het is een onvoltooide symfonie”, besluit Michel.

 • Michel Maeckelbergh (80)
  • Plantte mee het zaadje voor de milieuraad
  • 36 jaar voorzitter, nu erevoorzitter
  • Voormalig leraar, natuur- en stadsgids
 • Dirk Laplasse (64)
  • Raakte via Michel zo’n 40 jaar geleden bij de milieuraad betrokken
  • Gewezen voorzitter van de Noord-Zuidraad, nu al 11 jaar voorzitter van de milieuraad
  • Sociaal bevlogen bloemist (Djezemien)