Bedrijven ondernemen actie tegen geurhinder Heernisse

Logo Stad Diksmuide

Compovit Pro en WWT (recent omgedoopt tot TWZ) hebben een actieplan klaar om de geurhinder in de Heernisse aan te pakken. Ze tonen hiermee hun engagement naar de buurtbewoners en -bedrijven toe om de geurhinder in te perken.

Naar aanleiding van een reeks geurklachten op het bedrijventerrein Heernisse werd in opdracht van de omgevingsinspectie van het Departement Omgeving tussen juni 2020 en maart 2021 een uitgebreide geurstudie uitgevoerd. De resultaten toonden aan dat in de woonwijken de geurhinder soms als hinderlijk kan ervaren worden, maar dat die niet onaanvaardbaar is. Op het bedrijventerrein zelf kan de geurhinder voor andere bedrijven wel onaanvaardbaar zijn. De omgevingsinspectie maande Compovit Pro en WWT (TWZ)) aan tot het nemen van bijkomende maatregelen.

Overleg voor stand van zaken dossier

Na aanhoudende klachten ging het stadsbestuur vorige week samen met de omgevingsinspectie in overleg met beide bedrijven om een stand van zaken te horen. Beide bedrijven namen een erkend en onafhankelijk deskundige Geur onder de arm om een actieplan op te stellen.

Geplande maatregelen Compovit Pro

Ook Compovit Pro onderzocht hoe het proces en de bedrijfsvoering verder geoptimaliseerd kan worden om geurhinder te verminderen. Het bedrijf breidde de wassectie in de biologische luchtwasser uit, verhoogde de onderdruk in de loodsen en deed een intensiever onderhoud en opvolging van de luchtwasser. Hun acties op langere termijn vergen een omgevingsvergunning. Zo willen ze een biobed plaatsen als bijkomende stap van de luchtbehandelingsinstallatie. Deze biofilter bestaat uit een filterbed van natuurlijk biologisch materiaal (zoals bv. boomschors, kokos, …) waar de lucht doorgestuurd wordt voor een verregaandere zuivering. De aanwezige micro-organismen in het natuurlijk materiaal zorgen voor bijkomende afbraak van eventueel achtergebleven geurcomponenten. De oppervlakte van het geplande biobed zal ongeveer 1.000 m² bedragen. Daarnaast wordt ook een laadsas voorzien waar de vrachtwagens in geladen zullen worden. Zo bekomen ze een betere luchtafzuiging (en dus betere behandeling) tijdens het laden. De omgevingsvergunningsaanvraag wordt nog dit jaar ingediend. Compovit Pro maakt van deze gelegenheid gebruik om meteen ook een uitbreiding in opslagcapaciteit van het afgewerkt product aan te vragen.

Vergevorderd actieplan WWT en een opendeurdag

Sinds juni 2020 voerde WWT een aantal maatregelen door om de geurhinder te beperken. Het gaat onder meer over het afdekken van bufferbekkens, het afdichten van kieren en milieutechnische aanpassingen in het proces. Die maatregelen werden verder opgevoerd met grotere infrastructurele werken: zo werden er nieuwe opslagtanks geplaatst met de mogelijkheid tot het behandelen van de ademlucht, werden morsputten gedicht, onderdrukventilatie geïnstalleerd op de slibopslagtanks en bekkens verder afgedekt.

In het voorjaar van 2022 wordt er extra ventilatie en luchtbehandeling geplaatst. Na afloop van deze werken plant WWT een communicatie met de buren in de vorm van een opendeurdag.

Meldpunt klachten

Beide bedrijven zijn zich bewust van het belang van een goede opvolging en vragen dan ook om klachten niet enkel aan de omgevingsinspectie of stedelijke diensten te richten, maar ook rechtstreeks aan hen. Voor WWT kan dat via het nummer 051 504 550 of diksmuide@twz.be. Compovit Pro is bereikbaar via meldingencompovitpro@unitedexperts.be. Op het moment dat een klacht binnenkomt, kan het bedrijf dan zelf een geurronde uitvoeren, bepalen of zij de veroorzaker zijn en indien wel, maatregelen nemen om de geurhinder zo snel mogelijk op te lossen.