Dit heeft Diksmuide in 2023 in petto

Paxpoort Diksmuide licht voor de zorg

Aan de start van het nieuwe jaar blikt Diksmuide graag vooruit op de plannen en projecten. Focus ligt dit jaar op de stationsomgeving waar de werken voor een fietstunnel en de heraanleg van de stationsparking starten.

Wonen aan de groene zee

 Extra vuilnisbakken

Verspreid over het grondgebied plaatsen we extra vuilnisbakken.

Blackpoints en onthardingen

In 2023 ontharden en vergroenen we opnieuw heel wat voetpaden. Dit doen we in de Beuken- en Berkenlaan en de 14e Artilleriestraat. We herstellen ook de trappenparterres van het stadspark. 

Aankoop/onteigening Vestingspark

We willen van het Vestingspark graag een volwaardig park maken en kopen daarvoor extra grond aan. Bedoeling is om een groene lus te bekomen vanaf het stadspark, over de stationsomgeving heen richting Vestingspark. Daar willen we graag een trage verbinding maken richting Tuinwijk.

Aankoop vrachtwagen

Om de dienstverlening efficiënter te maken nemen de stadsdiensten in 2023 een nieuwe vrachtwagen in gebruik.

Vernieuwing brug Grote Beverdijkvaart

In 2023 wordt de brug over de Grote Beverdijkvaart ter hoogte van de Vlastraat vernieuwd. De werken zullen de doorstroming van de vaart bevorderen en maken er opnieuw vervoer van +3,5ton mogelijk.

Kerkplein Esen

Aan het kerkplein (aan de begraafplaats) in Esen worden enkele zaken vernieuwd. 

Fijn fietsen

Fietsenstalling administratief centrum

We willen onze inwoners en bezoekers stimuleren om de fiets meer te gebruiken. Aan het administratief centrum voorzien we een overdekte fietsenstalling.

Station als mobipunt

In 2023 starten de werken voor een fietstunnel, de vernieuwing van de stationsparking en de aanleg van een groene zone die het stadspark met het Vestingspark verbindt.

Mobiliteit

RUP centrum

Het RUP centrum, of ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt volgend jaar onder de loep genomen en waar nodig aangepast. Dit plan legt vast hoe het stadscentrum ingericht mag worden, waar er al dan niet gebouwd mag worden en volgens welke stedenbouwkundige voorschriften dit moet zijn. Dit gaat bijvoorbeeld over bouwhoogte en -diepte, materiaalkeuze, etc.

Bewegwijzering parkings

De verschillende centrumparkings waar je onbeperkt kunt parkeren worden duidelijker bewegwijzerd in het straatbeeld.

Renovatie landelijke wegen

We vernieuwen in 2023 opnieuw een aantal landelijke wegen, het gaat onder andere over de Steenstraat (gedeelte tussen Iepersteenweg en Woumenstraat), de Oude zeedijk (betongedeelte) en de Beekstraat.

Parking IJzertoren

Vanaf januari 2023 start een aannemer met de heraanleg van de parking bij de IJzertoren.

Vernieuwing voet- en wandelpaden

Volgende voetpaden worden dit jaar vernieuwd: Dodepaardenstraat, Woumenweg van huisnummers 72 tot 156 en de Grauwe Broedersstraat. In de Roeselarestraat worden de nutsleidingen ondergronds gebracht waarna de voetpaden worden vernieuwd. Dit gebeurt vermoedelijk in de tweede helft van 2023. Er wordt in 2023 ook een stuk onteigend zodat het wandelpad het Begijnenvest doorgetrokken kan worden achter het Begijnhof. 

Aankoop materiaal voor verkeersveiligheid

De stad koopt extra materiaal aan om het verkeer veiliger te maken.

Openbare verlichting overschakelen

Ook in 2023 gaan we verder met het overschakelen van de openbare verlichting op LED. 

Cameratoezicht openbaar domein

Nog aanvullen

Bouwen aan een betere stad

Bouw OC Pervijze

In 2023 start de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum Ten Bercle in Pervijze.

Bouw evenementenhal

De Boterhalle werd eind 2022 gesloopt, eind 2023 staat de start van de bouw van een nieuwe evenementenhal op de planning.

Uitbreiding en renovatie Kadens

Kunstenacademie Kadens krijgt een uitbreiding, de werken starten in 2023.

Verdere uitbouw sportpark De Pluimen

De Pluimen is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een sportplek met een waaier aan mogelijkheden. In 2023 komt er een polyvalent grasveld bij, kopen we extra sportmateriaal aan en wordt een skatepark gecreëerd. We investeren ook in een zwembadtrap zodat het zwembad beter toegankelijk is voor senioren en zorgbehoevenden en herstellen de outdoor tennisterreinen. Verder wordt het kleedkamergebouw aan de kunstgrasvelden uitgebouwd met vier groepskleedkamers, twee individuele kleedkamers en sanitair. Er komen ook enkele fietsstallingen en een berging voor sportmateriaal.

In Diksmuide zorgen we voor elkaar

Aanleg sterretjesweide

Op de centrale begraafplaats in Diksmuide wordt een sterretjesweide aangelegd.

Renovatie kerkhofmuren

Op de begraafplaatsen van Vladslo en Pervijze worden de muren gerenoveerd.

Speelruimte Beerst en Vladslo

Beerst en Vladslo krijgen er een speelplein bij.

Kunstgrasveld Keiem

In Keiem wordt het komende jaar een kunstgrasveld aangelegd.

Herlokalisatie LOI

Het Lokaal Opvanginitiatief verhuist komend jaar van de Stationsstraat naar de Kleine Dijk.

Aankoop kunst- en archiefstukken

Ook dit jaar investeren we opnieuw in kunst- en archiefstukken die een meerwaarde betekenen voor onze stad.

Diksmuidelingen aan het roer

Extra uitleenmateriaal

Om onze verenigingen maximaal te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten investeren we graag in extra uitleenmateriaal.

Extra nieuws:

De Panne Nieuws Winter 2023

Schaatspiste De Panne

Schaatspiste De Panne : Plezier voor jong & oud op de schaatsbaan van De Panne. Trek je schaatsen aan en glij de winter al lachend

Nieuwpoort Nieuws Winter 2023

Winters Nieuwpoort 2023

Winters Nieuwpoort 2023: Authentiek kerstplezier en gezellige ambiance op Winters Nieuwpoort. Met het evenement Winters Nieuwpoort organiseert Stad Nieuwpoort van vrijdag 1 december 2023 tot

Diksmuide Nieuws

Burger kan voortaan terecht in twee dementie-infopunten

Burger kan voortaan terecht in twee dementie-infopunten: Dementie is een wereldwijd groeiend fenomeen dat een enorme impact heeft op individuen, families en gemeenschappen. Het stadsbestuur