Sociale Dienst krijgt Katrol-licentie

de katrol veurne licentie

De Sociale Dienst van stad Veurne kreeg de officiële licentie van het expertisecentrum Katrol. Katrol zorgt voor studie- en gezinsondersteuning aan huis bij kwetsbare en kansarme gezinnen.

De Katrol Veurne is operationeel sinds juni 2019 en kon vorig schooljaar 60 kinderen en hun gezinnen helpen bij het ondersteunen van de opvoeding en het schooltraject. Een ankerfiguur is het vaste aanspreekpunt voor deze gezinnen. Ook dit schooljaar zijn er opnieuw heel wat kinderen die een extra duwtje in de rug krijgen.

Dankzij het project Katrol krijgen kinderen van het derde kleuter tot het tweede leerjaar een eerlijke kans om hun schoolcarrière goed te starten. Deze begeleiders zijn stagiairs die een opleiding maatschappelijk werk, lager onderwijs of pedagogie volgen. Ze integreren in de gezinssituatie en betrekken de ouders, leerkrachten en hulpverleners in het ondersteuningsproces. Er is niet enkel aandacht voor het schoolwerk zelf, maar ook voor alles wat een goed studieklimaat mogelijk maakt. Denk hierbij aan pedagogische, financiële of materiële benodigdheden. Kansarme kinderen worden kansrijker omdat de ouderbetrokkenheid groter is.

De Katrol komt er telkens op vraag van de ouders zelf. De begeleider toont respect voor de gezinssituatie en zal geen handelingen opdringen. De opdracht is om het gezin in zijn geheel een verruimende blik op studie te bieden, door in communicatie te gaan, mensen spontaan aan te zetten om de schoolagenda van het kind te bekijken of het kind een rustige plek te bieden voor huiswerk. Belangrijk is dat alles altijd op vraag van het gezin komt. Door een open houding zal de begeleider een deel van het gezin worden. 

Het is een leerproces voor zowel het gezin als de begeleider, want de stagiair zal met meer kennis aan een carrière als maatschappelijk werker, leerkracht of pedagoog kunnen starten.

Wie interesse heeft in dit project kan meer informatie vinden via www.veurne.be/de-katrol

Quote Guido Hoste, schepen van Welzijn: “Met dit project werken we kansarmoede weg bij onze Veurnse kinderen. Dankzij de degelijke ondersteuning en coaching vanuit de Sociale Dienst, helpen we kinderen en hun ouders op weg. Dat we nu de officiële licentie ontvangen van het expertisecentrum is een dankbare erkenning voor de inzet van onze medewerkers.”