‘t Saam organiseert zomerschool in Diksmuide

't Saam zomerschool in diksmuide

’t Saam richt deze zomer in samenwerking met stad Diksmuide zomerklassen in voor leerlingen die een leerachterstand opliepen tijdens de coronacrisis. Van 17 tot en met 28 augustus zullen dertien leerkrachten de leerlingen ondersteunen en de leerachterstand proberen weg te werken.

’t Saam creëert drie verschillende groepen om op specifieke noden te kunnen inspelen.

Zomerklas 1: Nederlands
Deze groep is bestemd voor anderstalige leerlingen. De nadruk ligt op het oefenen en versterken van het Nederlands zodat de leerlingen beter kunnen starten volgend schooljaar. Leerkrachten combineren de zomerklas met een verrijkingsprogramma sport/spel en culturele activiteiten zoals film, muziek, kunst, …

Zomerklas 2: 1e jaar – 3e jaar
Zomerklas 2 bestaat uit leerlingen van het eerste tot en met het derde jaar. De nadruk ligt op wiskunde en/of Frans en het wegwerken van tekorten in de basiskennis van de vakken. De school combineert de lessen met een verrijkingsprogramma sport en spel.

Zomerklas 3: 4e jaar – 6e jaar
De derde groep leerlingen zijn leerlingen van het vierde tot en met het zesde jaar. In deze groep ligt de nadruk op wiskunde, Frans, natuurwetenschappen, fysica of chemie. Het verrijkingsprogramma bestaat uit sport en culturele activiteiten.

Individuele noden

De coördinatoren stellen voor elke leerling een individueel traject met vakken en leerstofdoelen op, op basis van het advies van de klassenraad en vakleerkracht. De individuele noden van de leerling staan hierbij centraal, en ook tijdens de lessen zelf staat een individuele benadering centraal.

Op het einde van elke dag evalueren leerkracht en leerling de gemaakte vooruitgang, en ontvangen de leerling en ouders tips en feedback.

Ondersteuning stadsbestuur

De praktische opvolging van de zomerschool gebeurt door de leerkrachten van ’t Saam. Stad Diksmuide diende een aanvraag tot inrichting van een zomerschool in bij de Vlaamse overheid. Die aanvraag werd goedgekeurd, waardoor de stad binnenkort subsidies ontvangt om de organisatie van de zomerschool te bekostigen.

Voor een goede organisatie kan er ingeschreven worden tot woensdag 8 juli.