Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet gaat in volle vaart vooruit

Nieuwe directeur de panne

0 / 5

Your page rank:

Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet heeft sinds dit schooljaar een nieuw logo en een nieuwe directeur.

Voor alle duidelijkheid: Bart De Waele is nog steeds directeur van de Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet. Sinds januari 2013 was hij eerst tijdelijk directeur en in mei 2013 werd hij (na een selectieprocedure) waarnemend directeur ter vervanging van directeur Nancy Dewulf, die een nieuwe uitdaging aanging. Afgelopen september is Bart definitief aangesteld als directeur.

Bart De Waele, directeur:

“In 2013 ben ik er totaal onverwacht ingerold. Ik weet nog dat ik in de tweede week van de kerstvakantie in de auto, op weg om een weekje te skiën, werd opgebeld met de vraag om tot het eind van dat schooljaar tijdelijk directeur te worden. De eerste maanden waren verre van simpel, maar ik kon gelukkig elke week terugvallen op de ondersteuning van mijn voorgangster Nancy, die pedagogisch begeleider van onze scholengemeenschap Strand & Polder was geworden.

Voor je het weet, ben je enkele jaren bezig en probeer je met het hele schoolteam nieuwe uitdagingen aan te gaan, die steeds ten goede komen van de kinderen. 

Het doet natuurlijk deugd om nu, na al die jaren, erkenning te krijgen van het schoolbestuur, namelijk het huidige lokaal bestuur van De Panne.”

Nieuw logo

De school is het schooljaar ook gestart met een nieuw logo. Het is de weerspiegeling van de vernieuwde schoolvisie, waarbij de school altijd het beste uit de kinderen wil halen. Een aantal kernwaarden (eerlijkheid, openheid, verantwoordelijkheid, durf en creativiteit) staan hierbij voorop en steunen op een aantal pijlers:

  • De school wil de zelfstandigheid en betrokkenheid van de kinderen verhogen
  • Veel aandacht wordt besteed aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling 
  • Er wordt ingezet op de talenten van elke leerling apart

Het hele schoolgebeuren speelt zich af op de ‘Leerplaneet’. De raket in het logo symboliseert de ‘vlucht’ die elk kind neemt in dat ontwikkelings- en leerproces. Voor elk kind is dit een unieke ontdekkingstocht. 

Tijdens de lockdown in het voorjaar waren heel wat kinderen thuis en kregen ze hun opdrachten via afstandsonderwijs. Ook heel wat ouders zaten verplicht thuis. Bijgevolg lanceerde directeur De Waele op de Facebookpagina van de school (Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet) de oproep om een logo te tekenen dat de school kenmerkt en ook de visie weerspiegelt. De oproep resulteerde in een tiental ontwerpen van kinderen en ouders. Alle kinderen van het 1ste tot en met 6de leerjaar mochten vervolgens hun stem uitbrengen en zeggen welke tekening ze de mooiste vonden. De papa van Timéo en Louis Bocquelet kaapte met zijn tekening de meeste stemmen weg, en deze werd als basis gebruikt voor een nieuw, digitaal logo.

Toekomst

In de nabije toekomst wil directeur De Waele graag de ontdektochten op donderdagnamiddag voor zowel het kleuter als lager verder uitwerken. De school startte dit vorig schooljaar op, maar moest er door de lockdown mee stoppen. Ook het schoolteam moet verder ondersteund worden bij de digitale ontwikkelingen die tijdens de coronaperiode uitgebreid aan bod komen.

Verder wil de school blijven excelleren met haar zorgwerking, zodat elk kind zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen. Tenslotte worden de ontwikkelingsdoelen voor kleuters en de eindtermen voor het lager momenteel onder handen genomen door het ministerie van onderwijs. De nieuwe leerplannen zouden in september 2022 in gebruik moeten genomen worden. Daar zal dus ook wat voorbereidingswerk aan vooraf gaan.

Meer info?

Directeur Bart De Waele, 0499-64 10 57, gemeenteschool@depanne.be

Foto: Op 21 september werd directeur Bart gefeliciteerd door het college van burgemeester en schepenen.

Lees ook: